Info BNG prijs

Doel

Doel van de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs is om goede voorbeelden te delen en in de spotlights te zetten van gemeenten die zich onderscheiden met concrete projecten, organisaties of initiatieven op het gebied van cultuurparticipatie die aansluiten bij hun beleid, en daardoor andere gemeenten, organisaties en initiatieven te inspireren tot nieuwe vormen en impulsen voor cultuurparticipatie.

Criteria

De BNG Bank Cultuurparticipatieprijs wordt uitgereikt aan een gemeente die in beleid en praktijk organisaties, projecten of initiatieven stimuleert of ondersteunt die op het gebied van cultuurparticipatie een bijzondere of stimulerende rol vervullen in de lokale omgeving.

Dat kan op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld: de organisatie, het project of initiatief

  • zorgt ervoor dat kunstbeoefening/cultuurparticipatie en het plezier zichtbaar zijn in de lokale omgeving
  • bereikt nieuwe en meer diverse doelgroepen als deelnemer of publiek
  • stimuleert innovatieve vormen van kunstbeoefening of vormen die in het algemeen minder zichtbaar zijn
  • legt verbindingen of werkt samen met andere organisaties en initiatieven binnen en/of buiten de cultuur
  • draagt bij aan de creatieve ontwikkeling van mensen en aan de leefbaarheid in de omgeving
  • draagt bij aan andere waardevolle doelstellingen voor de gemeente.

Deze criteria hebben de bedoeling om richting te geven niet om uitsluitend te zijn.

Aanmelden

Aanmelden kan als vertegenwoordiger van een gemeente of als organisatie of individu wanneer u vindt dat uw gemeente de Beste Cultuurparticipatie Gemeente van Nederland is. Aanmelden kon t/m 15 april 2018 via iktoon.nl.

De jury

Een onafhankelijke jury selecteerde uit de inzendingen 5 genomineerden, die via media en partners bekend zijn gemaakt. De jury koos uit de genomineerden een winnaar die bekend gemaakt werd tijdens de prijsuitreiking op 28 juni, aan het einde van de iktoon-maand. 

De jury van de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs bestond uit:
- Wim Hillenaar (voorzitter); burgemeester van de gemeente Cuijk en bestuurslid van het BNG Cultuurfonds.
- Deborah Cameron; sociaal-cultureel ondernemer byDeeDee in Den Haag, jeugdwerker bij Zebra Welzijn en performer, blogger en vlogger.
- Akke Wiersma; directeur-bestuurder bij Stichting de Kubus, Centrum voor Kunst en Cultuur in Lelystad en partner in het platform iktoon.
- Daphne Wassink; bestuursvoorzitter bij Koornetwerk Nederland, senior adviseur bij de provincie Overijssel.

Prijs

Van de genomineerde gemeenten is een filminpressie gemaakt van de organisaties, projecten of initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan de cultuurparticipatie in de gemeente. De winnende gemeente mag een jaar lang het predicaat Beste Cultuurparticipatie Gemeente van Nederland dragen en ontving € 15.000 die ten goede moet komen aan de cultuurparticipatie in de gemeente.

Contact

Contact opnemen met iktoon is het makkelijkst per e-mail: info@iktoon.nl. Liever telefonisch? Bel dan met projectleider Karlijn Vriend: 06 22218312 

LKCA
Postbus 452
3500 AL Utrecht