BNG prijs

In onderstaand overzicht staan alle gemeenten beschreven die zijn aangedragen voor de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs. De inzendingen staan op alfabetische volgorde. Inzendingen 2018: AchtkarspelenAmersfoortAssenBorneBrielle - Cranendonck, Nederweert, Weert (Weerterland)CulemborgDe Ronde Venen - De WoldenDen Haag - EdeEemsmond - Eijsden-MargratenEnschede - Etten-LeurGorinchemHellendoornHeusdenHillegomHilversum - Hoek van Holland (Rotterdam)KerkradeLisseMeierijstadMontferlandNijmegenOlst-Wijhe - OpsterlandSittard-Geleen – Someren - Steenbergen – TeylingenTilburgVeereVenloWeesp - West Maas en Waal - Zeist/BilthovenZwolle - ’s-Hertogenbosch

winnaar

Assen

De jury over gemeente Assen: De inzending van Assen viel op vanwege de diversiteit aan projecten en doelstellingen die daarmee zijn beoogd en bereikt. De inwoners van Assen worden actief betrokken in wijken, zowel om initiatieven aan te dragen als om te participeren als deelnemer. Hieronder vallen ook minder zichtbare doelgroepen als ouderen, vluchtelingen en mensen met een geestelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt Podium Zuidhaeghe voor een ‘cultureel hart’ in de gemeente, door ruimte te bieden voor amateur- en professionele kunstinitiatieven. Het is een culturele spilfunctie binnen de gemeente. Met laagdrempelige programmering binnen en buiten de muren van het podium is het zichtbaar voor alle inwoners van Assen.

Lees verder

Aangedragen gemeenten

Kerkrade

Kerkrade heeft een rijk cultureel landschap met veel culturele verenigingen: elf harmonie/fanfareorkesten, vier fluit- en tamboerkorpsen, een symfonieorkest, een mandolineorkest, een accordeonorkest, acht wereldlijke koren, zeven kerkelijke koren, tien schoolkoren en vier kinder-/jeugdkoren. Er vinden in Kerkrade drie top-festivals plaats: het vierjaarlijkse WMC (voor harmonie/fanfare/brassband/marching & showbands), het Orlando festival (Nederlands oudste kamermuziekfestival) en het internationaal koorfestival CantaRode. De gemeente stimuleert de verenigingen en festivals maar zorgt ook voor de ondersteuning van nieuwe initiatieven gericht op muziek voor jongeren, zoals de doorlopende programma's ’n Klinkend Perspectief (muziekonderwijs in de basisschool) en het school- en jeugdkorenprogramma CantaYoung (inmiddels 300 zingende kinderen in tien school- en twee jeugdkoren).

Lees verder

Montferland

De inwoners van de gemeente vormen niet alleen een woongemeenschap, maar ook een leefgemeenschap. Ontmoetingsmogelijkheden en deelname aan culturele activiteiten dragen niet alleen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen, maar zijn ook van belang voor de sociale cohesie in de gemeenschap. Cultuur is een middel om mensen te betrekken bij de samenleving. In Montferland moet iedereen kunnen meedoen aan culturele activiteiten. Bijvoorbeeld aan het rijke verenigingsleven, een (cultureel) uitstapje of een workshop om iets nieuws te leren. Dit geldt ook voor mensen met een krappe beurs. Ook ziet de gemeente Montferland duidelijk de toegevoegde waarde van een goed georganiseerd stelsel van mogelijkheden waarin elk kind in de gemeente de mogelijkheid krijgt zich muzikaal te ontwikkelen. De gemeente ontwikkelde hiervoor een visie op muziekonderwijs: ‘Zonder muziek 'missie' iets’.

Lees verder

Nijmegen

Uit onze cultuurvisie: ‘De participatiegraad in Nijmegen is groot en dat willen we zo houden. Amateurkunst en kunst- en cultuureducatie zijn daarvoor van wezenlijk belang. We willen toegankelijkheid behouden en daarom versterken we de komende jaren onze culturele ketens. In de ketens muziek, theater & dans, film & media, beeldende kunst en literatuur garanderen we de functies kunst- en cultuureducatie, produceren, presenteren en faciliteren. Iemand met talent haalt daar in Nijmegen het maximale uit.’ Cultuurparticipatie vinden wij belangrijk voor alle Nijmegenaren en daarom vragen wij aan de culturele organisaties om er samen zorg voor te dragen dat culturele voorzieningen breed toegankelijk zijn en er voor alle lagen van de bevolking een passend cultureel aanbod is met een hoge inhoudelijke kwaliteit. En omdat cultuureducatie en amateurkunst de brede basis is van culturele ontwikkeling en participatie zetten we in op jeugd en jongeren, immers jong geleerd is oud gedaan.

Lees verder

Olst-Wijhe

Cultuur wordt van groot belang geacht in Olst–Wijhe. De cultuursector zorgt voor (in)directe economische spin-off, is een vestigingsfactor voor bewoners en bedrijven en zorgt voor creativiteit, innovatie en ontwikkeling. De cultuursector heeft een positieve impact op de ruimtelijke kwaliteit, de kwaliteit van leven en de sociale cohesie. Cultuur is de uiting van de identiteit van de streek, maar het draagt ook bij aan de ontwikkeling daarvan. Cultuurparticipatie wordt juist gestimuleerd in Olst - Wijhe. De gemeente vindt het belangrijk om het maatschappelijk veld op te zoeken, te kijken wat er leeft en speelt en daarbij aan te sluiten. De gemeente neemt de ruimte om te netwerken, te verbinden, te faciliteren en mooie cultuur-initiatieven aan te jagen.

Lees verder

Opsterland

Cultuureducatie is een wezenlijk onderdeel van het onderwijs dat kinderen stimuleert creatief te denken en dat de ontwikkeling van de identiteit bevordert. Cultuureducatie helpt om een visie op jezelf te ontwikkelen, maar ook om de wereld om je heen te begrijpen en de manier waarop die vormgegeven wordt. Het beleven en (mee)maken van kunst en cultuur zorgt voor amusement en ontspanning, maar ook voor verdieping en sociale verbinding. Bovendien stimuleert het creativiteit en innovativiteit, maar ook (zelf)reflectie en (zelf)expressie –eigenschappen en vaardigheden die van groot belang zijn in de huidige maatschappij. Er is steeds meer behoefte aan creatieve en oplossingsgerichte denkers, het onderwijs wordt steeds meer gericht op het stimuleren van deze kwaliteiten. De gemeente onderkent het belang en de effecten van cultuureducatie en streeft daarom naar het stimuleren van de culturele en creatieve vorming van de jeugd, waarbij de basisscholen worden gezien als belangrijkste beginpunt.

Lees verder

Sittard-Geleen

Gemeente Sittard-Geleen wil dat zoveel mogelijk inwoners uit de regio in contact komen met cultuur en actief deelnemen aan cultuur. De gemeente ondersteunt de Week van de amateurkunst in de iktoon-maand in juni, zorgt voor mogelijkheden om kunst op ongebruikelijke locaties in de stad mogelijk te maken en promoot deze kunst. De gemeente heeft veel oog voor het organiseren en promoten van vele soorten cultuur binnen de gemeentegrenzen. Denk hierbij aan het grootste Oktoberfeest van Nederland, Groove Garden Festival en Mama's Pride. Maar ook het maandelijks organiseren van Open Podiums waar iedereen zich een bepaalde tijd mag presenteren in de schouwburg. Ook is er jaarlijks het Geheime Tuinen Festival waar op diverse markante plaatsen in de stad optreden verzorgt worden. De gemeente is één van de subsidieverstrekkers van De Domijnen. Daarnaast stimuleert de gemeente projecten om passieve, reflectieve en actieve cultuurparticipatie mogelijk te maken.

Lees verder

Someren

Someren zet breed in op cultuurparticipatie middels het initiëren en (financieel) ondersteunen van allerlei initiatieven op het brede terrein van kunst- en cultuuronderwijs. De gemeente heeft elk kwartaal een expositie in het gemeentehuis waar lokale kunstenaars hun verzamelingen, collecties en dergelijke kunnen tonen aan het Somerense publiek. Een sprekend voorbeeld van participatie dus!

Lees verder

Teylingen

Gemeenten Teylingen stimuleert samenwerking tussen culturele instellingen voor actieve cultuurparticipatie met als doel onderlinge afstemming van aanbod, versterking en het bevorderen van een gezamenlijke aanpak. Verder heeft de gemeente aandacht voor cultuureducatie. Op het Vrijetijdsfestival kunnen alle verenigingen in Teylingen zich presenteren. Hiermee laat je als vereniging zien wat je doet, kun je nieuwe leden aantrekken en naamsbekendheid vergroten. Met dit festival wordt de verbinding tussen de verenigingen vergroot, samenwerking en nieuwe initiatieven bevordert, is er aandacht en publiciteit voor de verenigingen en hun activiteiten op het gebied van onder meer sport, kunst, cultuur, zang, dans en podiumkunsten. Verder is er ieder jaar in november de Kunstweek Warmond met tal van activiteiten. 

Lees verder
1 2 3 4 5