BNG prijs

In onderstaand overzicht staan alle gemeenten beschreven die zijn aangedragen voor de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs. De inzendingen staan op alfabetische volgorde. Inzendingen 2018: AchtkarspelenAmersfoortAssenBorneBrielle - Cranendonck, Nederweert, Weert (Weerterland)CulemborgDe Ronde Venen - De WoldenDen Haag - EdeEemsmond - Eijsden-MargratenEnschede - Etten-LeurGorinchemHellendoornHeusdenHillegomHilversum - Hoek van Holland (Rotterdam)KerkradeLisseMeierijstadMontferlandNijmegenOlst-Wijhe - OpsterlandSittard-Geleen – Someren - Steenbergen – TeylingenTilburgVeereVenloWeesp - West Maas en Waal - Zeist/BilthovenZwolle - ’s-Hertogenbosch

winnaar

Assen

De jury over gemeente Assen: De inzending van Assen viel op vanwege de diversiteit aan projecten en doelstellingen die daarmee zijn beoogd en bereikt. De inwoners van Assen worden actief betrokken in wijken, zowel om initiatieven aan te dragen als om te participeren als deelnemer. Hieronder vallen ook minder zichtbare doelgroepen als ouderen, vluchtelingen en mensen met een geestelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt Podium Zuidhaeghe voor een ‘cultureel hart’ in de gemeente, door ruimte te bieden voor amateur- en professionele kunstinitiatieven. Het is een culturele spilfunctie binnen de gemeente. Met laagdrempelige programmering binnen en buiten de muren van het podium is het zichtbaar voor alle inwoners van Assen.

Lees verder

Aangedragen gemeenten

Tilburg

De gemeente Tilburg ondersteunt altijd Cultuur in het algemeen en zeker de Amateurkunst, ook in de afgelopen moeilijke periode van bezuinigingen. De gemeente stelt dat Amateurkunst bijdraagt aan het welzijn van de inwoners en stimuleert de cultuurparticipatie op een positieve manier door het integreren van culturele activiteiten en stad zelf. Via Artfact worden amateurverenigingen ondersteund waardoor deze met zo laag mogelijke kosten kunnen voortbestaan. In de gemeente Tilburg wordt een divers en actief aanbod amateurkunst gestimuleerd, ook voor mensen met beperkingen.              

Lees verder

Veere

Het bevorderen dat iedereen kennis kan maken met en kan deelnemen aan cultuur is een belangrijk aandachtspunt in onze huidige cultuurnota. Daarin ligt de focus vooral op het in contact brengen van jongeren met cultuur. Een voorbeeld is Podium-Z, een samenwerkingsproject tussen onze Welzijnsstichting, Kunsteducatie Walcheren en natuurlijk vooral de jongeren zelf. Ondanks dat we geen poppodium hebben in de gemeente, voorzien we zo in de wens van jongeren om samen muziek te kunnen maken. Daarnaast is cultuureducatie een belangrijk speerpunt. Het in contact brengen van kinderen en jongeren met cultuur via basisscholen en in hun vrije tijd zal naar verwachting ook in de nieuwe visie prominent overeind blijven!

Lees verder

Venlo

De belangrijkste opgave voor het sociale domein binnen Venlo ligt in het vermogen van de stad om iedere inwoner een veilige omgeving te bieden met voldoende mogelijkheden om mee te doen. Elk talent telt mee en niemand staat buitenspel. De behoeften van burgers zien wij als de hoekstenen van ons ‘thuis’ dat Venlo heet; onze sociale opgaven. Kernwaarden zijn vertrouwen, betrokkenheid, toegankelijkheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. We zien kansen om cultuur als instrument in te zetten in het sociale domein, om zo bij te dragen aan participatie en sociale samenhang. De verbinding die bestaat met het sociaal-maatschappelijke domein leidt er toe dat de passieve en actieve deelname aan kunst en cultuur in de wijk, en hiermee de maatschappelijke participatie en individuele ontplooiing worden gestimuleerd.

Lees verder

Weesp

Weesp is een levendige en historische cultuurstad. Cultuur verbindt burgers met elkaar en met de stad. Deelnemen aan cultuur draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en zorgt voor participatie aan de samenleving en sociale cohesie.         

Lees verder

West Maas en Waal

Wij zijn een kleine plattelandsgemeente (ongeveer 18.500 inwoners) en hebben als doelstelling cultuur: ‘De samenleving verrijken door een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de ontplooiing van individuele burgers, de leefbaarheid te bevorderen en de gemeente aantrekkelijk te maken voor toeristen.’ Concreet heeft de gemeente het vrijwillige bestuur van Historisch Stoomgemaal de Tuut ondersteund bij fondsenwerving en vergunningverlening. Daarnaast verhuurt de gemeente tegen gereduceerd tarief een oud-klooster aan het bestuur van het Streek historisch Museum Tweestromenland. Het pand is in 2008 met subsidie van de provincie uitgebouwd en ingericht als museum. Ook is er een subsidieregeling voor muziekonderwijs en 15 amateurkunstverenigingen, die inwoners laagdrempelig met cultuur in aanraking laten komen. Voor cultuureducatie is er een convenant afgesloten met scholen.

Lees verder

Zeist/ Bilthoven

De nieuwe 'Cultuurvisie, Zeist kans- en cultuurrijk 2017-2020' is met de bewoners, bedrijven en de sector vanuit een interactief traject opgezet. Er is zo extra ingezet op de versterking van de actieve betrokkenheid vanuit de Zeister samenleving bij het culturele aanbod, erfgoed, monumenten en historische buitenplaatsen. De sector is na 6 sessies samen met de Raad zelf ook enthousiast aan de slag gegaan. Allereerst met de gemeenteraad extra aangereikte speerpunten en vooral (!) met 25 % meer budget voor een nieuw kunst, cultuur, media en erfgoedbeleid. Vooral samenwerken wordt gestimuleerd, nieuwe initiatieven krijgen extra kansen en bestaande (vrijwilligers-)initiatieven, festivals en culturele evenementen worden extra ondersteund.

Lees verder

‘s-Hertogenbosch

Het Bossche cultuurbeleid gaat uit van evenwicht tussen maken, meemaken en meedoen. Daarnaast speelt creatief ondernemerschap een belangrijke rol. Hebben we het over meedoen dan bedoelen we participatie in de vorm van amateurkunst en cultuureducatie. We hebben een samenhangend beleid ontwikkeld. Zo is er samenhang tussen binnenschools en buitenschools en streven we binnenschools naar een doorlopende leerlijn.
De gemeente ’s-Hertogenbosch subsidieert en faciliteert een heel fijnmazig pakket aan activiteiten dat inwoners stimuleert om zelf actief te zijn in cultuur. Juist door die fijnmazigheid worden heel veel verschillende mensen bereikt. Jonge mensen en oude mensen, mensen met ambities in cultuur en mensen die het vooral ‘voor de gezelligheid’ doen, mensen die via cultuur meer zelfvertrouwen krijgen en zo beter kunnen functioneren, mensen die zonder ondersteuning financieel niet in staat zouden zijn om culturele talenten bij zichzelf te ontwikkelen en mensen die zich willen voorbereiden op een vakopleiding in de kunsten.

Lees verder
1 2 3 4 5