Dockum

  • Beeldend
  • Friesland

Beschrijving

Voordat ik mijn verhaal vertel over “maak de zomer”, wil ik ook stil staan bij al het verlies en verdriet van deze Corona-crisis. Mijn medeleven gaat uit naar mensen, die een geliefde hebben verloren. Maar ook naar mensen, die hun bedrijf of financiële zekerheid hebben verloren of dreigen te verliezen. Ook wil ik de ondraaglijke eenzaamheid niet vergeten te noemen en al het andere onuitgesproken leed.
Er zijn mensen die willen beweren, dat deze crisis een les is. Hier kan ik mij niet in vinden. Om de simpele reden, dat het niet rechtvaardig zou zijn. Het is voor mij niet rechtvaardig, dat onschuldige mensen moeten komen te overlijden of moeten lijden om mij en de anderen een les te leren.
En omdat alle mensen van gelijke waarde zijn, lijkt het mij onwaarschijnlijk, dat deze Corona-crisis iets is, wat op ons afgestuurd wordt. In mijn ogen is het iets wat plaatsvindt, wat gebeurt. Waar ik mij wel in kan vinden is, dat als het dan plaatsvindt, wij hierdoor anders naar de dingen gaan kijken en er anders mee omgaan. Dat wij bewuster worden van zaken die er toe doen en meer uit iets halen, terwijl er minder is. Wij worden ons bewust van onze kwetsbaarheden. Het jachtige bestaan van veel mensen staat op de rem. En er is tijd om, jezelf en de ander terug te vinden. Deze tijd moeten wij gebruiken en benutten.
Sommigen zullen zich bewust worden van hun gejaagd leven en willen het rustiger, anders gaan doen. Anderen gaan misschien wel dingen oppakken, die zij altijd al hadden willen doen. Weer anderen ontdekken het genieten van al de dingen om hun heen, die eerder nog niet opgevallen waren.
Dus ik zou zeggen: ”Maak de zomer”. Ieder op zijn manier en met zijn mogelijkheden.

Sinds kort woon ik samen met mijn man aan de Woudvaart, welke uitkomt in de Dockumer Ee. Het is hier prachtig wonen aan het water in onze Noorse woning. Wij zijn ons erg goed bewust van deze prachtige plek aan het water. Zelfs tijdens het thuiswerken ontgaat ons het vakantiegevoel ons hier niet. Het schilderij van Dokkum, heb ik in 2009 geschilderd. Toen er nog geen sprake van was, dat wij hier ooit aan dit water zouden komen wonen. Door deze positieve verandering, zou ik zeggen: ”Maak de zomer”.

Like deze challenge

Deze challenge heeft al 24 likes!