Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen heeft een actief stimuleringsbeleid vanwege de positieve effecten op welzijn en gezondheid alsmede de ontwikkeling van culturele en persoonlijke identiteit. Dit beleid bestaat uit structurele en niet structurele financiële ondersteuning van culturele activiteiten, maar ook het beschikbaar stellen van het gemeentehuis als "Hûs fan de Mienskips" (Gemeenschapshuis) voor uitvoeringen en exposities.

Onze gemeente behoort niet tot de meest welvarende in ons land, maar ieder jaar gaat er een flink bedrag richting Kunst & Cultuur. Het motto is 'Iedereen doet mee!'

LF2018
Dit jaar is Leeuwarden met Fryslân de Kulturele Haadstêd van Europa in 2018. LF2018 is een prachtige kans een groot publiek kennis te laten maken met de culturele rijkdom, de schoonheid en de mienskipssin van Achtkarspelen. De gemeente Achtkarspelen stimuleert initiatieven van onderop. Dit doen ze door een verbindende, inspirerende en faciliterende rol te spelen.

‘Kultuerpriis Achtkarspelen 2018’
De ‘Kultuerpriis Achtkarspelen 2018’ wordt door de gemeente toegekend aan een persoon of organisatie die de afgelopen twee jaar een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het culturele klimaat in de gemeente Achtkarspelen. De ‘Oanmoedigingspriis jong talint Achtkarspelen 2018’ is bedoeld als aanmoediging voor jongeren. De cultuurprijzen worden tweejaarlijks toegekend en zijn een blijk van waardering voor de inwoners die zich inzetten voor cultuur in onze gemeente.

Stichting Keunstkrite Twizel
De Stichting Keunstkrite Twizel organiseert jaarlijks een aantal laagdrempelige kunst- en cultuuractiviteiten voor en door de bevolking van Achtkarspelen en Noordoost Friesland. Hieronder vallen een jaarlijkse kunstroute, een kunstmarkt, Kunst & Kitsch evenementen, poëziewedstrijden, kunstlessen op basisscholen en wedstrijden amateurfotografie. Deze activiteiten kennen een groot bereik en worden in hoge mate bezocht en gewaardeerd. De Keunstkrite verzorgt ook de centrale exposities voor de gemeente in het gemeentehuis en zorgt ervoor dat regionale Kunst en Cultuur deel zijn van het visitekaartje van de gemeente.

Portraits & Paradise
Het project Portraits & Paradise verwijst naar de vele portretten van de in Augustinusga geboren Willem Bartel van der Kooi. Het vestigt de aandacht op de prachtige omgeving van Augustinusga en Achtkarspelen in Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden. De werkgroep Portraits & Paradise gebruikt Willem Bartel van der Kooi als bindmiddel om de leefbaarheid en aantrekkingskracht van het dorp te vergroten. Het overkoepelende project heeft verschillende organisaties en culturele activiteiten bij elkaar gebracht. Een waardevolle bijdrage voor samenwerking in het dorp en de gemeente.