Amersfoort

Voor de gemeente Amersfoort is zichtbaarheid van ouderenzorg en cultuur van belang, in verbinding met de wijk en met haar omgeving. De gemeente staat daarmee voor het stimuleren van actieve cultuurparticipatie in het sociale domein. Naast de samenwerking met het Centrum voor de Kunsten zet de gemeente momenteel in op de samenwerking tussen zorg en cultuur middels het Care&Culture Koor en presentaties rondom WereldAlzheimer dag met o.a Alzheimer NL. De gemeente stelt zich actief betrokken op. De laatste openbare repetitie van het Care&Culture Koor werd bijvoorbeeld geopend door wethouder Imming.

Amersfoort streeft naar het doorbreken van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen. Door het betrekken van jongeren wordt een mooie dialoog op gang gebracht.

Care&Culture Koor: Muzikale Ontmoetingen 2018
Het Care&Culture Koor wordt gevormd door kinderen van de basisschool, verpleeghuisbewoners, thuiswonende (jonge- en oudere ) mensen met dementie, hun familie, mantelzorgers, vrijwilligers en de hele gemeenschap die verder mee wil doen. Ook mensen, jong en/of oud die actief aan muziekeducatie deelnemen en mee gaan/ kunnen spelen in de begeleiding van de koren. In Amersfoort worden op dit moment al 3 koren met succes vormgegeven. En Amersfoort wil zich nog verder met deze koren profileren als gemeente die streeft naar het doorbreken van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen en het betrekken van jongeren om een mooie dialoog op gang te brengen. Dit koor is onderdeel van een muzikale beweging door het land heen met tal van koren op landelijk gespreide locaties.

Zorg voor kwetsbare ouderen, voor je eigen opa, oma of ouders, is actualiteit van de dag. Het creëren van werkelijk contact, ontmoetingen tussen jong en oud en het leren kennen van elkaars leefwerelden blijken steeds belangrijker te zijn: het kan eenzaamheid doorbreken. Samen iets moois beleven kan welzijn en geluksgevoel voor een ieder vergroten.