Borne

In 2011 was Borne de eerste gemeente die het maken van een toekomstvisie heeft overgelaten aan de gemeenschap (diverse prijzen gewonnen 'MijnBorne2030'). Daarin hebben inwoners nadrukkelijk de wens geuit dat de rol van de overheid sterk zou veranderen: meer zaken overlaten aan initiatieven van burgers, instellingen of ondernemers. Die partijen zouden elkaar daardoor ook meer kunnen vinden. De nieuwe positie die Borne daarop heeft aangenomen heeft inderdaad nieuwe verhoudingen gecreëerd.  Er wordt minder naar de overheid gekeken en er is meer initiatief ontstaan. Ook op het gebied van cultuurparticipatie. De gemeente faciliteert waar nodig en probeert om niet belemmerend mee te werken aan mooie initiatieven. Cultuur in al zijn vormen betekent voor Borne een aandeel in leefbaarheid.

Boris is een mooi avontuur waarbij cultuur de ruimte krijgt dankzij een overheid die durft los te laten en op de juiste momenten weet aan te haken.

Boris
Er is in de jaren 80 een mammoet opgegraven in Borne. Met het project Boris is ruimte gegeven aan de wens vanuit de samenleving om de opgegraven mammoet 'thuis te halen’. De gemeente heeft een locatie centraal in het centrum beschikbaar gesteld voor een levensgrote mammoet (kunstwerk). Ook op de plek waar de mammoet is gevonden, is een kunstwerk geplaatst op initiatief van de wijkvereniging. Daarnaast zijn diverse andere initiatieven ontstaan rondom ‘onze Boris’, zoals een tentoonstelling door de Heemkundevereniging. Boris staat ook centraal in het cultuureducatieprogramma 2017/2018. Zo is de bibliotheek omgetoverd tot expeditieruimte in samenwerking met Natura Docet en de Twentse Welle. Er is ook een koppeling met poëzie en kunst in de klas. En ook ondernemers beginnen aan te haken en denken over initiatieven na. Bijvoorbeeld het Borisbier.

We zitten nu nog middenin het vliegwieleffect en vooralsnog is het een mooi avontuur waarbij cultuur de ruimte krijgt dankzij een overheid die durft los te laten en op de juiste momenten weet aan te haken.

Er is sprake van lokale trots. De vele verbindingen die er zijn ontstaan tussen de lokale kunstenaar, de mensen die hem hielpen en de spontane verdere initiatieven die er worden ontplooid. De interesse van de jeugd voor historie en cultuur en het vliegwieleffect. Zo zijn er op dit moment opgravingen op een locatie waar nieuwbouw komt en gaan de kinderen daar kijken hoe je aan de grond kunt zien of daar vroeger mensen woonden. Kinderen reageren ter plekke: ‘zou hier ook het vrouwtje van Boris kunnen liggen?’