Brielle

Voor een gemeente met 17.000 inwoners heeft Brielle een zeer uitgebreid pakket aan culturele voorzieningen, vooral op het gebied van erfgoed en podiumkunsten. Eind vorig jaar is in een informatiedocument door BMC beschreven hoe Brielle er cultureel voor staat. Hieruit wordt duidelijk  dat cultuur in Brielle leeft. Niet alleen in gemeentelijk beleid, maar vooral ook in de inzet van vele vrijwilligers verenigd in diverse stichtingen en verenigingen. Cultuur zit in het DNA van Brielle. Daarom hebben de vijf beleidslijnen welke zijn beschreven in de nieuwe cultuurnota, allen betrekking op actieve cultuurparticipatie: door inwoners maar ook door toeristen, door de jeugd maar ook door ouderen, door het onderwijs maar ook door ondernemers.

Dankzij intensieve samenwerking en gezamenlijke huisvesting is Sport en Cultuurhuis DukdalfBRES een inspirerende locatie.

Brielle is de stad van de menselijke maat. Een stad waarvoor het behoud van de cultuurhistorische kwaliteit belangrijk is. Brielle heeft een sterke cultuursector. Er zijn vele ideeën en initiatieven. Dat is het DNA van Brielle. En dat DNA moet worden gekoesterd en waar mogelijk versterkt. Een belangrijke uitvoering van deze visie is het onlangs geopende Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES.

DukdalfBRES
Een aantal belangrijke organisaties in Brielle hebben met elkaar ideeën ontwikkeld over een vergaande samenwerking. Deze ideeën zijn vastgelegd in een intentieverklaring en zijn vervolgens gerealiseerd in de vorm van Sport en Cultuurhuis DukdalfBRES. Deze locatie huisvest meerdere partijen in één accommodatie en is uniek in zijn soort vanwege het grote aantal functies die er gecombineerd zijn: bibliotheek, theater, filmhuis, zwembaden, squashbanen, sporthal, speelotheek en speel- en klaslokalen voor het primair onderwijs.

Het complex betreedt men via één gezamenlijke entree, met een balie die in ploegendienst door medewerkers van de verschillende inwonende partijen wordt bemand. Dit vraagt veel samenwerking en afstemming onderling en is alleen al prijzenswaardig. Dat hier kruisbestuivingen plaatsvinden is direct duidelijk.

Bijzonder is de theaterzaal, welke tegelijkertijd filmhuis én speellokaal is voor de omliggende basisscholen. Daarnaast bezoeken alle leerlingen van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de gemeente Brielle het theater in het kader van cultuuronderwijs. Het onderwijs is een belangrijke samenwerkingspartner voor Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES: niet alleen maken zij gebruik van de speel- en klaslokalen, het zwembad (voor schoolzwemmen), de sporthal en de theaterzaal, óók maken zij gebruik van De Bibliotheek op school: een structurele samenwerking op het gebeid van taalontwikkeling, leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid voor kinderen.

Dankzij de intensieve samenwerking en gezamenlijke huisvesting is de plek een inspirerende locatie waarin en van waaruit activiteiten voor de gehele stad georganiseerd worden zoals het Eenakterfestival en Brielle Achter de Voordeur. Ook worden er nieuwe activiteiten en initiatieven ontwikkeld. Dit wordt gedaan door nieuw gevormde programmaraden, die zowel voor volwassenen als voor jeugd, activiteiten zullen ontwikkelen op basis van de behoefte uit het veld.