De Ronde Venen

Wij willen in onze gemeente het voor iedereen mogelijk maken om van te genieten of te participeren in Kunst en Cultuur. Wij hechten grote waarde aan cultureel ondernemerschap, bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en een mooie spreiding in onze gemeente. Het is in De Ronde Venen altijd zoeken naar een balans. In de kernen Abcoude en Baambrugge barst het van de initiatieven en inspirerende ideeën. Andere kernen zijn minder welvarend en meer cultuurarm. Het is aan de gemeente om een goede balans aan te brengen en kruisbestuiving aan te moedigen. Dit lukt ons niet zonder onze cultuurconsulent die een belangrijke verbindende rol heeft en partijen in de praktijk bij elkaar weet te brengen. Zij maakt deel uit van de basisinfrastructuur voor Kunst en Cultuur in onze gemeente.

De kracht van het cultuurpact zit hem in de bottom-up ideeën.

Stichting Jongeren Actief
Dit is een stichting die het bij ons mogelijk maakt dat alle kinderen tussen 0-18 kunnen participeren op het gebied van sport en cultuur. De stichting organiseert projecten en zorgt op proactieve wijze dat jongeren aan sportieve en culturele activiteiten kunnen deelnemen die hen het meeste aanspreekt.

Cultuurpact
Vanuit het cultuurpact, dat wij met provincie Utrecht hebben gesloten er zijn diverse werkgroepen gevormd. Enthousiaste inwoners en culturele organisaties vormen bottom-up samenwerkingsverbanden op de onderwerpen Event, Educatie en Route. Deze werkgroepen organiseren activiteiten die de cultuurhistorische geschiedenis (Buitenplaatsen, ontginningsgeschiedenis en forten) van onze gemeente onder de aandacht brengen. De evenementen die door deze werkgroepen worden georganiseerd zijn vaak muzikaal omlijst en worden vormgegeven met verschillende vormen van dans en theater. Inwoners binnen de gemeente, maar ook geïnteresseerden buiten de gemeente worden aangemoedigd om te genieten en deel te nemen aan de activiteiten uit het cultuurpact. Er worden ook evenementen op scholen georganiseerd, waarmee de cultuureducatie in het teken staat van de bovengenoemde thema's. De praktijk leert dat de ene werkgroep proactiever en enthousiaster werkt dan de andere, maar de kracht van het cultuurpact zit nou juist in deze bottom-up ideeën.

Cultuurhuis Abcoude
Deze organisatie bestaat nog maar sinds januari 2017 maar weet veel vrijwilligers en scholen aan zich te binden. Dit heeft ertoe geleid dat er veel projecten worden georganiseerd, waar jong en oud in deelnemen en participeren. Van een zomerfestival over Mondriaan, tot een Halloweenparade of een Atelierroute. Dit cultuurhuis zorgt dat er altijd iets te doen is in Abcoude en Baambrugge.