De Wolden

Met dertig evenementen en ruim 24.000 bezoekers tijdens de Cultuurexplosie 2017 is Cultureel De Wolden op de kaart gezet. De Cultuurexplosie was voor jong en oud met veel deelnemers en bezoekers uit de gemeente De Wolden. Het ‘Wij Cultureel De Wolden’ gevoel is dankzij de Cultuurexplosie versterkt. Er zijn nieuwe evenementen en initiatieven ontstaan en er zijn nieuwe contacten gelegd tussen Cultureel Platform en potentiele nieuwe vrijwilligers. Het succes willen we vasthouden. We willen cultuur meer gaan inzetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, denk hierbij aan laaggeletterdheid of vereenzaming van jongeren en ouderen. De Cultuurexplosie heeft daarnaast bewezen dat er meer uit de samenwerking tussen cultuur en andere domeinen en organisaties valt te halen. De komende periode gaat de gemeente samen met Cultureel Platform, Welzijn De Wolden en de gebiedscoöperatie een boost geven aan deze samenwerking.

Het gevoel van trots op ‘Wij Cultureel De Wolden’ is ruimschoots gelukt.

Cultuurexplosie
De Wolden heeft gestreden voor de titel Culturele gemeente van Drenthe 2017. Jammer genoeg mocht De Wolden deze titel niet dragen. Het culturele veld had echter al mooie ideeën en dit bleek een vruchtbare bodem voor de Cultuurexplosie 2017. Een cultureel jaar in de gemeente De Wolden was geboren. Met maar liefst dertig goed georganiseerde evenementen en 24.000 bezoekers kijkt cultuurwethouder Mirjam Pauwels terug op een zeer succesvol cultureel jaar. Er zijn innovatieve samenwerkingen ontstaan tussen organisaties. Bovendien zijn verbindingen gelegd tussen cultuur en onder andere onderwijs, recreatie en ondernemers. De Cultuurexplosie heeft daarnaast mogelijk zes nieuwe, succesvolle evenementen op de jaarlijkse evenementenkalender van De Wolden opgeleverd. En het gevoel van trots op ‘Wij Cultureel De Wolden’ delen is ruimschoots gelukt.

De Mediafabriek
De gemeente De Wolden heeft geen scholen voor voortgezet onderwijs. Jongeren uit De Wolden gaan vanuit de dorpen op de fiets naar bijvoorbeeld Meppel of Hoogeveen. Op een aantal middagen zijn de jongeren op de fietspaden letterlijk stop gezet door middel van een stoplicht. Vervolgens is gevraagd wat er volgens de jeugd ontbreekt in De Wolden en waar zij behoefte aan hebben. Het bleek dat deze jongeren behoefte hadden om meer te leren over vloggen, social media, productie van films en het editen van films. De Mediafabriek was geboren. Een groep jongeren is onder begeleiding van twee jonge, creatieve ondernemers aan de slag gegaan. Ook in De Wolden is het lastig om in contact met jongeren te komen. Jongeren willen graag buiten beeld blijven. De Mediafabriek is niet van de gemeente of van de welzijnsorganisatie, maar van de jongeren zelf. Door middel van De Mediafabriek krijgen we op een ludieke en laagdrempelige manier toch meer zicht op onze jongeren.