Eemsmond

Gemeente Eemsmond ligt in Noord-Groningen. Deze regio is een krimpgebied: al het beleid is erop gericht om op adequate wijze om te gaan met deze demografische- en sociaaleconomische dynamiek. Verder is het aardbevingsvraagstuk zeer actueel hier. Het eerste uitgangspunt was dat kunst & cultuur niet bij mensen op het netvlies zit hier, en dat het weinig handvatten bood voor het realiseren van effectieve omgang met het krimp-vraagstuk. Van dat uitgangspunt zijn we terug gekomen. Diverse aanbieders van kunst- en cultuureducatie en -projecten hebben herhaaldelijk aangegeven en getoond dat kunst en cultuur hier juíst verbindende elementen blijken te zijn. Oftewel: het cement van de samenleving vormen.

We beschouwen ons dossier als een belangrijk thema om de leefbaarheid in krimpgebieden optimaal te houden én in een positief daglicht te stellen.

De ambitie van het kunst en cultuurbeleid van de gemeente Eemsmond is groot: we beschouwen ons dossier als een belangrijk thema om de leefbaarheid in krimpgebieden optimaal te houden én in een positief daglicht te stellen. Krimp is niet per definitie negatief. Voor kunst en cultuur biedt het kansen. Daarom zet Eemsmond hier krachtig op in.

Expressie aan aardbevingsleed
De impact van de aardbevingsproblematiek is groot: de onzekerheid over de toekomst alhier heeft grote sociale gevolgen. In Kantens heeft theaterwerkplaats Laway Arts samen met getroffen bewoners een theatervoorstelling gemaakt om uitdrukking te geven aan dit leed. Niet alleen gaf dit gelegenheid om de problematiek te tonen aan buitenstaanders, maar het was voor de deelnemende bewoners ook een goede manier om het leed bespreekbaar te maken, onderling te delen en deels te verwerken. Een zeer sterk voorbeeld van de impact van kunst en cultuur op andere domeinen (zorg, sociaal).

Kunst in leegstaande scholen
In krimpgebieden komen scholen leeg te staan. In deze schoolgebouwen is vaak kunst aanwezig. De voormalige schoolgemeenschap of de omliggende wijk heeft veel gevoel bij het kunstwerk. De gemeente stimuleert deze groepen actief om voor deze kunstwerken een nieuwe bestemming te geven in de openbare ruimte. Op deze wijze wordt de gemeenschap ‘eigenaar’ van het kunstwerk, en de gemeente vooral de ‘mogelijkmaker’.

Culturele Prijs
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, verenigingen of stichtingen die een bijzondere prestatie op cultureel gebied hebben geleverd. Drie genomineerden worden uit de jaarlijks ingezonden voorstellen tot nominatie voor gelegd aan B & W. Cultuurwethouder Harrie Sienot gaat binnenkort de Culturele prijs van Eemsmond 2017 op een feestelijke bijeenkomst uitreiken.