Eijsden-Margraten

In het uitvoeringsprogramma 2016 is de keuze gemaakt om de sportieve en culturele activiteiten voor alle doelgroepen mogelijkheid te maken. Inwoners van Eijsden-Margraten worden met het programma Ik beweeg, ik creëer letterlijk in beweging gebracht met kunst en cultuur. De buurtcoach van kunst en cultuur zorgt voor lokale, interlokale en Euregionale participatie, educatie en strategie. De coach werkt samen met de verschillende beleidsvelden kunst, cultuur, landschap, natuur, milieu, educatie, vrije tijd, sport, WMO, jeugd en toerisme gekoppeld aan externe stakeholders, belangenorganisatie en ondernemers.

Met het programma ‘Ik beweeg, ik creëer’ worden inwoners letterlijk in beweging gebracht met kunst en cultuur.

Structurele kunsteducatie Eijsden-Margraten (SKEM) in, om en buiten de basisschool
SKEM biedt structurele kunsteducatie in, om en buiten de basisschool. Kunstdisciplines muziek, beeldende kunst en toneel worden gegeven in clustergroepen 3 / 4, 5/6 en 7/8 door professionele vakdocenten uit de eigen omgeving. De lessen worden geïmplementeerd in de reguliere lessen van de school. Het aanleren en oefenen van enkele artistieke basisvaardigheden staan centraal. De leerkracht van de groepen worden actief begeleid in het zelfstandig uitvoeren van de lessen. De vakdocenten werken samen met verenigingen in, om en nabij de school. Tijdens schooluren wordt er een basis gelegd die naschools kan worden voortgezet in, om de school en / of bij de lokale aanbieders.

Kunstcafé
Een twee maandelijks terugkerend cultureel netwerkevent met interviews, presentaties, performances, literatuur en muziek vanuit het culturele veld. Zowel lokale professionele aanbieders, artiesten en vakspecialisten als verenigingen, stichtingen en kleine amateurinitiatieven passeren de revue. Het gehele culturele aanbod wordt in beeld gebracht en samenwerkingen worden in het Kunstcafé aangegaan. Er is tevens telkens een mini-masterclass klassieke muziek en het boek van de maand wordt besproken en geplaatst in de mini-biebs.

Boek van de maand
Er wordt voorgedragen uit het boek van de maand door lokale lees- en dichterclubs voor senioren en geïnteresseerden in de bibliotheek onder het genot van koffie en vlaai. Door middel van de literatuur worden maatschappelijk actuele thema’s als ouderdom, sterven, de zin van het bestaan en eenzaamheid bespreekbaar gemaakt