Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur wil aan alle inwoners en in het bijzonder de leerlingen van het primair onderwijs een Cultuurbuffet aanbieden van KOEPEL (Kunst, Onderwijs en Erfgoed Plein Etten-Leur) bestaande uit receptieve en actieve kunst- en erfgoedproducten. KOEPEL maakt onderdeel uit van de gemeente Etten-Leur en werkt samen met cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer, Erfgoed Brabant, Kunstbalie, de lokale musea, zelfstandige kunstenaars, amateurgezelschappen en culturele verenigingen.

Kunst wordt ook binnen de scholen meer en meer serieus genomen.

Het cultuurbuffet
KOEPEL verzorgt het cultuurbuffet in Etten-Leur, in het bijzonder voor leerlingen uit het primair onderwijs. Het cultuurbuffet bestaat uit een receptief en een actief aanbod van alle kunstdisciplines (muziek, dans, drama, literatuur, beeldend en erfgoed). Het doel is leerlingen vroegtijdig en actief laten deelnemen aan kunst- en cultuuractiviteiten, zowel professioneel als op het gebied van amateurkunst. Het cultuurbuffet is opgenomen in een aanbodboekje en staat op de website van KOEPEL.         

Alle basisscholen in Etten-Leur nemen deel aan het cultuurbuffet. Dit betekent dat jaarlijks zo'n 4.000 leerlingen van 7 scholen actief deelnemen. Kunst wordt ook binnen de scholen meer en meer serieus genomen. KOEPEL biedt haar cultuurbuffet daarnaast aan in de buurgemeenten Rucphen en Zundert. In deze gemeenten worden zo'n 4.000 leerlingen bereikt. En voor het voortgezet onderwijs wordt er samengewerkt met de middelbare scholen in de vorm van projecten op maat.