Gorinchem

De gemeente staat voor het faciliteren en regisseren, zodat zoveel mogelijk (amateur)verenigingen zich kunnen presenteren aan de inwoners van Gorinchem. En daarbij een podium krijgen om zich daarop te presenteren. Het doel is de Cultuurparticipatie van inwoners bevorderen, waarbij het bijzonder is dat alle verenigingen, inwoners en betrokken zeer actief betrokken zijn bij de organisatie van iktoon. In Gorinchem is cultuur: van en met mensen, de motor, worden er nieuwe verbindingen aangegaan, doen zoveel mogelijk mensen mee, laten mensen zich inspireren.

In Gorinchem is cultuur: van en met mensen, de motor, worden er nieuwe verbindingen aangegaan, doen zoveel mogelijk mensen mee, laten mensen zich inspireren.

Iktoon
We zijn gestart met alle amateurverenigingen om het beleid in Gorinchem aan te passen. Uit de eerste bijeenkomst is gekomen dat de verenigingen graag mee willen doen aan de week/maand van de amateurkunst. We hebben dit vervolgens in gang gezet door verschillende bijeenkomsten (iktoon caf├ęs) te organiseren om te verder uit te werken. Er is een organisatie ontstaan, maar ook werkgroepen om het plan verder uit te werken. Hierdoor zijn alle verenigingen volledig betrokken en erg enthousiast over de maand. Als gemeente hebben we hierin enkel de faciliterende rol. Het is geen project dat gedragen wordt door de gemeente, maar door het culturele veld zelf (amateurverenigingen)."

Betrokkenheid
Met het nieuwe (jaarlijks) bijzonder evenement worden vele groepen bereikt:
- Alle inwoners van Gorinchem
- Amateurkunst verenigingen (denk aan; koren, korpsen, media, toneel, literatuur, dans, theater, muziek). Het is bijzonder dat alle disciplines betrokken zijn. Tot voor was de definitie van de amateurkunst binnen de gemeente nog anders, namelijk amateuristische kunst (enkel koren en korpsen).
- Winkeliers (zij hebben aangegeven mee te willen doen aan het project)
- Museum
- Groot podium
- Kruisbestuiving tussen cultuur, toerisme en economie.