Hellendoorn

Op 14 september 2017 is de CultuurCaravaan van start gegaan. Inwoners bepalen samen de nieuwe cultuurvisie! Bij dit proces – een schoolvoorbeeld van bestuurlijke vernieuwing en geen eenmalig experiment maar een doorgaand proces – heeft de raad zowel de totstandkoming als de uiteindelijke besluitvorming bij de inwoners gelegd. Vanuit de wens om het cultuurbeleid echt vanuit de samenleving te laten komen moest er eerst met elkaar ontdekt worden wat cultuur nou eigenlijk is. Cultuur is veranderlijk en betekent voor ieder iets anders. Door middel van een echte `cultuur-caravan’ zijn het huidige cultuuraanbod en de ideeën en opvattingen van inwoners uit alle kernen van de gemeente opgehaald en bij elkaar gebracht. Een samenspel tussen inwoners en organisaties. Op 13 maart 2018 is in de gemeente Hellendoorn de nieuwe cultuurvisie vastgesteld.

Cultuur is van iedereen, van jong tot oud, van vmbo tot universiteit, van skaters tot carbid-schieters, van Haarle tot Daarlerveen en van Nijverdal tot Marle!

Behouden en nieuwe ideeën ophalen
In de nieuwe cultuurvisie staan twee sporen centraal. In de eerste plaats is duidelijk geworden wat behouden moet blijven, zoals ons mooie theater, bibliotheken, EigenOogst festival, straattheater en nog veel meer. Daarnaast zijn zestien nieuwe ideeën opgehaald uit de samenleving, die door 100 willekeurige burgers, ‘de Bonte Honderd’, zijn geprioriteerd en nu door werkgroepen worden uitgewerkt: muziekonderwijs, kunst komt naar je toe, cultuurpret voor een klein budget, samen vieren van 75 jaar bevrijding, zomaar voorbeelden van waar inwoners, verenigingen en gemeente nu mee aan de slag zijn. De CultuurCaravaan, fysiek herkenbaar en symbool van het proces, blijft actief en functioneert als uithangbord en platform om bestaande en nieuwe culturele initiatieven te stimuleren en faciliteren.

CultuurCaravaan
Het doel van de CultuurCaravaan is dat inwoners van de gemeente Hellendoorn samen cultuur bepalen. Om dit te kunnen realiseren is door middel van een echte cultuur-caravan’ (bemand door inwoners, organisaties en de gemeente) het huidige cultuuraanbod en ideeën/opvattingen van inwoners opgehaald en bij elkaar gebracht. In tal van gesprekken en bijeenkomsten (bijvoorbeeld een festivalweek, bandjesavond, een ideeënshow, een kindermiddag) hebben inwoners laten zien/ horen wat zij waarderen in het huidige cultuuraanbod en aangegeven waar wensen en ideeën liggen. Een heuse cultuur-burgemeester heeft er voor gezorgd dat de CultuurCaravaan nog bekender en toegankelijker werd voor alle inwoners uit de gemeente Hellendoorn. De belangrijkste boodschap: cultuur is van iedereen, van jong tot oud, van vmbo tot universiteit, van skaters tot carbid-schieters, van Haarle tot Daarlerveen en van Nijverdal tot Marle!