Hillegom

De gemeente Hillegom staat voor het bevorderen cultuurparticipatie en -educatie. Accenten liggen op  samenwerking en verbinding op basis van initiatief, kracht, kwaliteit van verenigingen. Kennis wordt gedeeld, activiteiten op elkaar afgestemd, waardoor diversiteit van culturele aanbod vergroot. Er zijn diverse projecten in Hillegom die cultuurparticipatie bevorderen, zoals Art=Shock, workshops kunst en cultuur voor leerlingen basisschool, Cultuurcafé (netwerkplatfom), Stichting Cultuurbeleving (allerlei activiteiten op het gebied van theater, muziek, zang, dans en cursussen), Café Thuys (songs around the campfire) en de dorpsdichter.

Kennis wordt gedeeld, activiteiten op elkaar afgestemd, waardoor diversiteit van culturele aanbod vergroot.

ART=SHOCK
Vernieuwende kunst- en cultuureducatie voor leerlingen in de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Het doel is het ontwikkelen van creatief denken en talentontwikkeling bij leerlingen vmbo & havo onderbouw. De jongeren maken kennismaken met beeldend 2D, 3D, muziek, digitale media en theater. De leerling geeft sturing aan het creëren van zijn eigen eindproduct.

Cultuurcafé Hillegom
Met het Cultuurcafé wordt een netwerkplatform geboden voor culturele instellingen, waardoor creatieve kruisbestuivingen worden bevorderd ter versterking van de cultuursector. Het zorgt voor ontmoeting, samenwerking en interactie (vraag en aanbod) tussen de instellingen. Er is ook aandacht voor maatschappelijke stages door leerlingen van het vmbo de catering te laten verzorgen door henzelf gemaakte hapjes.

Stichting Cultuurbeleving Hillegom
De stichting zorgt voor een breed gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten. Alle inwoners van Hillegom kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met een breed aanbod aan kunst en culturele activiteiten. Daarnaast worden nieuw aanbod en initiatieven ontwikkelt en samenwerking gezocht met het maatschappelijk middenveld in Hillegom en de buurgemeenten. Hierdoor worden nieuwe doelgroepen aangeboord.

Cultuurfestival Hillegom
Cultuurfestival Hillegom is een festival waarbij alle (amateur)kunst- en cultuur organisaties zich kunnen profileren, een uitmarkt voor jong en oud. Het is een cultureel evenement waarbij jong en oud kunnen kennismaken met een breed aanbod aan diverse (amateur)kunstzinnige disciplines, zoals muziek, dans, zang, theater, kunst, literatuur/poëzie, erfgoed. Het bereik is divers: jongeren, ouderen, kunstenaars, culturele verenigingen, (muziek)scholen, ondernemers, bibliotheek, Kulturele Raad, dorpsdichter.