Hoek van Holland (gemeente Rotterdam)

Met ‘kunst en cultuur in de gebieden’ worden bij uitstek veel stadsbewoners bereikt. Het is onze ambitie dat er in de gebieden van Rotterdam een kwalitatief volwaardig en toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is, zowel voor kunstbeoefening als beleving. Concreet heeft de visie van Rotterdam op cultuurparticipatie/cultuurspreiding geleid tot een aantal instrumenten en ontwikkelingen: een subsidieregeling voor kunst en cultuur in de gebieden en het snelloket; de ondersteuning van culturele programmering in de gebieden; de meerjarige subsidiëring van Cultuur Concreet, dat onder meer zorgdraagt voor de cultuurscouts en hun activiteiten; de meerjarige subsidiëring via het Cultuurplan van enkele wijkgerichte culturele organisaties.

Sinds de cultuurscout hier is; zijn de kunst en cultuurprojecten verbeterd.

Vanuit de gedachte dat culturele activiteiten bijdragen aan de duurzame ontwikkeling en de leefbaarheid van wijken en gebieden, is de belangrijkste opbrengst dat kunst en cultuur voor iedere bewoner en bezoeker in de gebieden, zoals Hoek van Holland, voor actieve en passieve deelname bereikbaar is, ongeacht achtergrond.

Cultuur Concreet
Eén van de belangrijkste organisaties die bijdraagt aan de uitvoering van het cultuurbeleid op de gebieden betreft Cultuur Concreet en het zijn met name de cultuurscouts die vanuit die organisatie actief zijn in de gebieden, dus ook in Hoek van Holland. Ze stimuleren bewoners en kunstenaars om grote en kleine ideeën op het gebied van kunst en cultuur te realiseren. Zij ondersteunen initiatiefnemers bij het uitwerken van een idee of project, het maken van een plan en begroting en het aanvragen van subsidies, het voeren van publiciteit en het vinden van enthousiaste kunstenaars, instellingen en anderen om mee samen te werken. Op deze wijze draagt de cultuurscout bij aan een super leuke creatieve omgeving voor kinderen en volwassenen in Hoek van Holland. Sinds de cultuurscout hier is; zijn de kunst en cultuurprojecten verbeterd!

Lokale Culturele Programmering
Het doel is in de eerste plaats om de culturele activiteiten in de vorm van een Lokale Culturele Programmering op diverse locaties in een gebied aan te bieden en niet meer vanuit van uit één lokale voorziening in een gebied zoals een lokaal cultureel centrum (LCC). Deze vorm van programmeren wordt in ieder gebied door een derde partij samen met de gemeente uitgewerkt; voor Hoek van Holland is dat een cultureel ondernemer met veel kennis van het gebied. Het experimentele karakter bevat ook de gemeentelijke behoefte om culturele activiteiten meer vraaggericht aan te bieden. Dit vereist een dialoog met de bewoners van het betreffende gebied en inzicht in de behoeften van deze bewoners in kunst- en cultuuractiviteiten. De LCP-coördinator zorgt samen met de cultuurscout voor het ophalen en realiseren van die behoeften.