Kerkrade

Kerkrade heeft een rijk cultureel landschap met veel culturele verenigingen: elf harmonie/fanfareorkesten, vier fluit- en tamboerkorpsen, een symfonieorkest, een mandolineorkest, een accordeonorkest, acht wereldlijke koren, zeven kerkelijke koren, tien schoolkoren en vier kinder-/jeugdkoren. Er vinden in Kerkrade drie top-festivals plaats: het vierjaarlijkse WMC (voor harmonie/fanfare/brassband/marching & showbands), het Orlando festival (Nederlands oudste kamermuziekfestival) en het internationaal koorfestival CantaRode. De gemeente stimuleert de verenigingen en festivals maar zorgt ook voor de ondersteuning van nieuwe initiatieven gericht op muziek voor jongeren, zoals de doorlopende programma's ’n Klinkend Perspectief (muziekonderwijs in de basisschool) en het school- en jeugdkorenprogramma CantaYoung (inmiddels 300 zingende kinderen in tien school- en twee jeugdkoren).

De Kerkraadse muziekschool is niet afgebouwd, zoals in veel andere gemeenten het geval was, maar uitgebouwd en gehuisvest in een gloednieuw en up-to-date pand.

Voorzieningen
De Kerkraadse muziekschool is niet afgebouwd, zoals in veel andere gemeenten het geval was, maar uitgebouwd en gehuisvest in een gloednieuw en up-to-date pand. Verder zijn er vijf wijkcentra gerealiseerd met optimale voorzieningen voor de amateurkunsten. Tot slot is de HuB gerealiseerd, het culturele centrum in het hart van de stad met nieuwe faciliteiten voor theater, bibliotheek en muziekschool in een hypermoderne vorm. Het project HuB verenigt een nieuwe bibliotheek, modernisering van het theater en een nieuw onderkomen voor de muziekschool in één cultuurcluster, in het hart van Klankstad Kerkrade. Het is niet alleen een nieuw onderkomen, maar moet met zijn inrichting en uitstraling ook de zogenaamde ‘third place’ of huiskamer worden voor de inwoners van Kerkrade.

Canta Young
Naschools project voor basisscholen met het doel kinderen te interesseren te zingen in koorverband. De Kerkraadse Federatie van Zanggezelschappen startte dit project als pilot op één basisschool. In de loop van enkele jaren is dit uitgebreid naar 10 basisscholen. De gemeente ondersteund dit project met subsidie. De meest belangrijke opbrengst is dat kinderen op een laagdrempelige wijze (op de eigen school, tegen zeer geringe eigen bijdrage) in aanraking komen met zingen in koorverband. Daarnaast is de verwachting dat zangverenigingen door het project Canta Young in de toekomst makkelijker nieuwe leden kunnen werven.

Klinkend Perspectief
Klinkend Perspectief is een project van de muziekschool Kerkrade. Zij verzorgt samen met amateurverenigingen muziekles in de klas voor groep 4 en 5 van het basisonderwijs. Dit project laat kinderen kennis maken met diverse instrumenten en motiveert hen een instrument te gaan bespelen. Plaatselijke muziekgezelschappen komen op school om leerlingen kennis te laten maken met hun stijl en vereniging.