genomineerd

Lisse

De jury over gemeente Lisse: De projecten van Lisse laten zien dat je in een kleine gemeente veel tot stand kunt brengen met weinig middelen. Burgers initiëren hier zelf culturele projecten als ‘Gluren bij de Buren’, een cultureel festival dat plaatsvindt bij de mensen thuis. Een mooi voorbeeld van een laagdrempelig concept waarin minder zichtbare vormen van cultuurparticipatie een podium vindt op zeer persoonlijk niveau. Er zijn in Lisse veel plekken waar opgroeiende jongeren kennis kunnen maken met amateurkunst, zoals Jeugdtheaterschool Flores, buurthuis Salvatori en het schoolproject De Zwarte Tulp. Het buurthuis zorgt zowel voor ontmoetingen als het laagdrempelige activiteitenaanbod van kunst, cultuur, beweging en welzijn. De gemeente heeft daarnaast ook een buurtregisseur, die samenwerkingen initieert tussen instellingen en verbinding met de inwoners. Een mooi beleidsinstrument volgens de jury.

Projectweek de Zwarte Tulp van het Fioretti College leidt uiteindelijk tot meer zelfvertrouwen en respect voor de leefomgeving.

Inzending van Lisse
Het beleid van de gemeente Lisse is gericht op het bereiken van veel inwoners. Accent ligt op samenwerking en verbinding op basis van initiatief, kracht, kwaliteit van verenigingen. Kennis wordt gedeeld, activiteiten op elkaar afgestemd, waardoor diversiteit van culturele aanbod vergroot.

JeugdTheaterschool Flores
Het doel van JeugdTheaterschool Flores is het ontdekken van theater als kunstvorm waarin de ontwikkeling van jongeren centraal staat. De voorstellingen vinden plaats op een bijzondere locatie. Er wordt gestreefd theater zichtbaar te maken in de regio en bewoners op een toegankelijke manier een theaterervaring te laten beleven. Leerlingen van de school stellen maatschappelijke onderwerpen aan de kaak die er volgens hen toe doen.

Fioretti College Lisse, projectweek de Zwarte Tulp
De leerlingen uit het VO van het Fioretti College leren in de projectweek hun culturele achtergrond en de streek waarin zij opgroeien beter kennen en meer waarderen. Dit leidt uiteindelijk tot meer zelfvertrouwen en respect voor de leefomgeving. De leerlingen hebben acht dagdelen om bezig te zijn met het project en rouleren tussen school, de vijf deelnemende culturele instellingen, diverse fietsroutes, wandelroutes, zoals ‘Het Natte Laarzen Pad’ en ‘Rondje Poelpolder’ en diverse plekken in de openbare ruimte van de Bloembollenstreek om letterlijk stil te staan en te tekenen, aquarellen, schilderen en/of te filmen wat ze zien. Het is een mooie vorm van samenwerking tussen diverse instellingen.

Huiskamerfestival ‘Gluren bij de buren Lisse’
Gluren bij de buren is een burgerinitiatief, een cultureel festival dat plaatsvindt bij mensen thuis. De inwoners van Lisse kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met allerlei vormen van (amateur)kunst zoals muziek, zang, dans, podiumkunsten, poëzie en verhalen, exposities, workshops, jeugdtheater. Met dit project ontstaat verbinding tussen inwoners en diverse culturele instellingen.

Buurthuis Salavatori
Buurthuis Salavatori is een buurthuis voor en door inwoners. De belangrijkste doelstelling is dat zij een veilige gezellige plek biedt voor alle inwoners met een groot aanbod aan verschillende activiteiten: schilderworkshops, gitaarles, eetcafé, kookworkshops, internationale vrouwengroep, tafeltennis, breigroep, buurtbakkie. Kortom iedereen, dus jong, oud, arm, rijk, blank of zwart is welkom!

Het buurthuis wordt ondersteund door de buurtregisseur. De ondersteuning bestaat onder andere uit het leggen van verbindingen tussen de verschillende organisatie en inwoners. Daarnaast helpt zij met de communicatie via verschillende kanalen.