genomineerd

Meierijstad

De jury over Meierijstad: Een prachtig voorbeeld van hoe een gemeente samen met het bedrijfsleven en culturele instellingen tot een gemeenschappelijke en samenhangende visie komt over talentontwikkeling, is de Circle of Talent. Van basisonderwijs tot vrije tijd en van kinderen tot en met volwassenen. Met het oude fabriekscomplex CHV Noordkade is een culturele hub herrezen waar de culturele beleving, participatie en menselijke basisbehoeftes als eten en sociale ontmoeting centraal staan. Maar liefst 19 ‘particuliere’ inzendingen hebben Meierijstad aangedragen. De jury is enthousiast over de hotspotfunctie die CHV Noordkade heeft in de regio, die met de vestiging van onder andere Phoenix Cultuureducatie zorgt voor een breed scala aan lessen, workshops en cursussen voor jong en oud.

Geen grote rapporten maar doorpakken en realiseren is ons motto.

Inzending van Meierijstad
De afgelopen jaren zijn er grote projecten gerealiseerd en zijn we met een doorontwikkeling bezig die in de regio en ver daarbuiten veel aantrekkingskracht hebben. Aangetekend mag worden dat de gemeente Meierijstad met haar instellingen en bedrijfsleven echter doeners zijn. Geen grote rapporten maar doorpakken en realiseren is ons motto. Gemeente Meierijstad is een jonge gemeente, 1 januari 2017 ontstaan en investeert, tegen de stroom in, duurzaam in cultuur. De gemeente stelt zich op als partner voor de cultuurorganisaties, denkt en ontwikkelt volop mee, waardoor er een bruisend klimaat voor onder meer cultuureducatie ontstaat. 

Grote organisaties als Jumbo, Sligro, Mars en Agrifood hebben hun hoofdkantoor en distributiecentra in Meierijstad. Mede om die reden staat cultuur hoog op de politieke agenda. Men wil al die mensen die nu dagelijks heen en weer rijden in Meierijstad een aantrekkelijke woonomgeving bieden. De aanwezigheid van hoogwaardige culturele voorzieningen wordt daarbij als een van de belangrijkste factoren gezien. De gemeente weet in veel projecten het bedrijfsleven aan haar zijde te scharen. Veel van de CEO's wonen in de gemeente, zijn zeer betrokken bij cultuur en ondersteunen dit ook actief.

CHV Noordkade
Aan de oude binnenhaven van Veghel, gevestigd aan de Verlengde Noordkade bevindt zich CHV Noordkade. Een uitgebreid en zeer gevarieerd complex, met een rijke historie die teruggaat tot begin 1900. Toen verrezen de eerste gebouwen van de Coöperatieve Handelsvereniging Veghel. Het groeide uit tot de grootste mengvoederfabriek van Europa. Inmiddels zijn die gebouwen industrieel erfgoed en CHV staat thans voor Cultuur Haven Veghel. De visie en daadkracht van de gemeente Veghel, thans Meierijstad in combinatie met particulier ondernemerschap hebben significant bijgedragen aan de herontwikkeling tot een uniek centrum voor lokale kunst- en cultuurbeleving met een (inter)nationale uitstraling. Je hebt er het gevoel van een permanent festival, daar wil je gewoon bij zijn! Het is mede dankzij de sterke impulsen van de gemeente Meierijstad ‘the place te be’ geworden voor heel veel mensen.            

CHV Academy, Circle of Talent
In Meierijstad is een nieuwe coöperatie gebouwd van partners uit het onderwijs, bedrijfsleven, gemeente en kunstonderwijs: CHV Academy, Circle of Talent. Gemeente Meierijstad heeft in haar Mijlpalendocument 2017 bewust gekozen voor steun aan CHV Academy en investeert duurzaam, vanaf 2018 voor vier jaren, in de breedtekunst van dit project. Hiermee investeert zij fors extra in kunstonderwijs en talentontwikkeling. CHV Academy gebruikt de sportwereld als voorbeeld, daar kunnen kinderen zich vanaf de breedtesport, via selecties, doorontwikkelen naar de topsport.  In de Circle of Talent kunnen kinderen en jongeren door middel van kunstonderwijs hun talenten ontwikkelen via de Breedtekunst (het primair en voortgezet onderwijs) en Talentklassen in de vrije tijd naar de Topkunst (kunstvakopleidingen). Zo investeren we in talent en ontwikkelen we de creatieve geesten van de toekomst die de gemeenschap en het bedrijfsleven zo hard nodig hebben.

Phoenix Cultuur
Phoenix Cultuur is het centrum voor kunstonderwijs in de gemeente. Wij verzorgen kunstlessen, cursussen, workshops en onderwijsprojecten op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst en theater, verspreid over diverse leslocaties in de verschillende kernen. Bij Phoenix Cultuur verzorgen meer dan 100 kunstprofessionals de lessen in de vrije tijd voor zo'n 2.000 cursisten/leerlingen en vele kunstprojecten in het onderwijs. Samen met de gemeente investeren we in kunstonderwijs voor jong en oud. Dankzij de subsidie van de gemeente kunnen wij alle doelgroepen bedienen en ervoor zorgen dat de lessen bereikbaar zijn voor iedereen, zowel financieel als wat betreft de locaties verspreid over de gemeente. Door de steun van de gemeente aan het Jeugdcultuurfonds Meierijstad zijn de kunstlessen voor alle kinderen en jongeren bereikbaar.