Montferland

De inwoners van de gemeente vormen niet alleen een woongemeenschap, maar ook een leefgemeenschap. Ontmoetingsmogelijkheden en deelname aan culturele activiteiten dragen niet alleen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen, maar zijn ook van belang voor de sociale cohesie in de gemeenschap. Cultuur is een middel om mensen te betrekken bij de samenleving. In Montferland moet iedereen kunnen meedoen aan culturele activiteiten. Bijvoorbeeld aan het rijke verenigingsleven, een (cultureel) uitstapje of een workshop om iets nieuws te leren. Dit geldt ook voor mensen met een krappe beurs. Ook ziet de gemeente Montferland duidelijk de toegevoegde waarde van een goed georganiseerd stelsel van mogelijkheden waarin elk kind in de gemeente de mogelijkheid krijgt zich muzikaal te ontwikkelen. De gemeente ontwikkelde hiervoor een visie op muziekonderwijs: ‘Zonder muziek 'missie' iets’.

Zonder muziek 'missie' iets.

Convenant voor muziek in alle basisschoolgroepen
De gemeente is met de andere 3 Liemerse gemeenten, onder aanvoering van het Liemerse Cultuurcluster en Stichting Meer Muziek in de Klas, de laatste hand aan het leggen aan een Convenant. De bedoeling is dat Convenant op 27 juni a.s. feestelijk te ondertekenen met en door alle hierbij betrokken partijen. Regio De Liemers wordt daarmee de 2e regio in Nederland die uitgesproken heeft te gaan voor muziek in alle Basisschoolgroepen 1 t/m 8, en daartoe afspraken in een convenant heeft vastgelegd. De deelnemende partijen leggen hun eigen activiteiten om dat doel te bereiken vast in actieplannen.

Meedoen in Montferland
De gemeente geeft inwoners met een laag inkomen een steuntje in de rug met ‘Meedoen in Montferland’. De inwoners die in aanmerking voor ‘Meedoen in Montferland’ krijgen punten. Met deze punten kunnen zij producten kopen in een speciale webwinkel. Het zijn producten zoals bijvoorbeeld de contributie voor een sport- of muziekvereniging, een bezoek aan het filmhuis of het volgen van een workshop.

Verenigingsleven
De gemeente Montferland heeft een rijk verenigingsleven met veel sportverenigingen, zeven schutterijen en zestien muziekverenigingen. Elk jaar wordt er een groot Schuttersfeest georganiseerd.

De combinatiefunctionaris
Er is een combinatiefunctionaris aangesteld om in de gemeente Montferland organisaties, instellingen en mensen met elkaar te verbinden en versterken op het gebied van onderwijs, sport en cultuur en om de gezondheid te bevorderen. De combinatiefunctionaris wordt tevens ingezet om het leefklimaat te bevorderen op deze verschillende gebieden door het bestaande te verbinden en nieuwe vormen te ontwikkelen.