Nijmegen

Uit onze cultuurvisie: ‘De participatiegraad in Nijmegen is groot en dat willen we zo houden. Amateurkunst en kunst- en cultuureducatie zijn daarvoor van wezenlijk belang. We willen toegankelijkheid behouden en daarom versterken we de komende jaren onze culturele ketens. In de ketens muziek, theater & dans, film & media, beeldende kunst en literatuur garanderen we de functies kunst- en cultuureducatie, produceren, presenteren en faciliteren. Iemand met talent haalt daar in Nijmegen het maximale uit.’ Cultuurparticipatie vinden wij belangrijk voor alle Nijmegenaren en daarom vragen wij aan de culturele organisaties om er samen zorg voor te dragen dat culturele voorzieningen breed toegankelijk zijn en er voor alle lagen van de bevolking een passend cultureel aanbod is met een hoge inhoudelijke kwaliteit. En omdat cultuureducatie en amateurkunst de brede basis is van culturele ontwikkeling en participatie zetten we in op jeugd en jongeren, immers jong geleerd is oud gedaan.

De Gemeente Nijmegen kijkt verder dan de toegankelijkheid die het meest voor de hand ligt.

Big Draw
Nijmegen was de eerste stad in Nederland waarin in 2014 het zeer laagdrempelige tekenfestival Big Draw werd georganiseerd, mede mogelijk gemaakt door de gemeentelijke (financiële) ondersteuning. Na vier succesvolle edities, waarbij een breed en enthousiast publiek van jong tot oud, van cultuur minnend tot  mensen die vrijwel nooit met cultuur in aanraking komen, de stad verfraaid heeft met tekeningen, vindt in 2018 het vijfde festival plaats van 6 t/m 9 september.

Nijmegen Klinkt!
Nijmegen Klinkt! is een tweedaags muziek- en dansfestival voor amateurs en (deels) semiprofessionals dat op 2 en 3 juni 2018 plaatsvindt. Het festival wordt gedragen door vier culturele organisaties: Valkhof Klassiek, het Nijmeegs Muziekfestival, Nijmeegse Federatie voor Muziekverenigingen en de Nijmeegse Torendag. Valkhof Klassiek is op initiatief van de gemeente Nijmegen ontstaan en maakt sinds 2015 deel uit van het festival. Door deze klassieke component is er een festival ontstaan waaraan veel Nijmegenaren actief deel kunnen nemen (dansscholen, HaFaBra’s, klassieke orkesten en koren, popkoren) maar door de veelzijdigheid ook een breed publiek aanspreekt.

Stichting Onbeperkt Genieten
De Gemeente Nijmegen kijkt verder dan de toegankelijkheid die het meest voor de hand ligt. De gemeente stimuleert heel hartelijk prikkelarm aanbod in de cultuursector (prikkelarme concerten, prikkelarm theaterbezoek). De prikkelgevoelige doelgroep (mensen met NAH, autisme, niet direct zichtbare chronische ziekte of beperking) is niet direct in beeld als het gaat om toegankelijkheid. Maar ook deze doelgroep kan vaak niet mee in het reguliere aanbod van activiteiten, m.n. in de cultuursector. De Gemeente Nijmegen maakt het voor deze doelgroep mogelijk om deel te nemen aan culturele uitstapjes door projecten van Stichting Onbeperkt Genieten financieel te ondersteunen.

Podium voor de stad
Een zondag per jaar stelt De Vereeniging haar zalen gratis beschikbaar voor amateurgezelschappen. De hele dag door krijgen orkesten, koren en ensembles de kans om een keer op te treden in een van de mooiste concertzalen van Nederland, iets wat voor de gezelschappen normaal gesproken onbetaalbaar is.  Het publiek is zeer divers, voor velen is het de eerste keer dat ze in De Vereeniging komen, de musici luisteren naar de optredens van collega’s en voor iedereen is het genieten van goede, afwisselende muziek op een toplocatie.