Olst-Wijhe

Cultuur wordt van groot belang geacht in Olst–Wijhe. De cultuursector zorgt voor (in)directe economische spin-off, is een vestigingsfactor voor bewoners en bedrijven en zorgt voor creativiteit, innovatie en ontwikkeling. De cultuursector heeft een positieve impact op de ruimtelijke kwaliteit, de kwaliteit van leven en de sociale cohesie. Cultuur is de uiting van de identiteit van de streek, maar het draagt ook bij aan de ontwikkeling daarvan. Cultuurparticipatie wordt juist gestimuleerd in Olst - Wijhe. De gemeente vindt het belangrijk om het maatschappelijk veld op te zoeken, te kijken wat er leeft en speelt en daarbij aan te sluiten. De gemeente neemt de ruimte om te netwerken, te verbinden, te faciliteren en mooie cultuur-initiatieven aan te jagen.

Operatie IJssellinie heeft ervoor gezorgd dat de bezoekers, vrijwilligers en buurtbewoners zich meer verbonden voelen met de plek waar ze wonen.

Het actief meedoen van het maatschappelijk veld is een onmisbare schakel, want juist zij bepalen grotendeels de aantrekkelijk van het gebied en vormen samen het culturele aanbod. Dat betekent ook dat er een groter appèl gedaan op de verantwoordelijkheden, de competenties en het probleemoplossend vermogen van het maatschappelijk veld. In Olst - Wijhe wordt de cultuursector tevens gezien als één van de dragers van de vrijetijdssector en een motor voor (economische) ontwikkeling. Het theaterstuk IJsselinie is een voorbeeld van samenwerking tussen verschillende partijen. Er wordt bijgedragen aan beleidsthema’s, het op de kaart zetten van Olst- Wijhe/Salland en het draagt bij aan de leefbaarheid van de gebiedskwaliteiten. Het project was gericht op een brede doelgroep en heeft er tevens voor zorg gedragen dat deze groepen in aanraking zijn gekomen met cultuur(historie).

Operatie IJssellinie
In september 2017 heeft theatergroep de Jonge Honden op een prachtige locatie een bijzonder verhaal verteld. Een locatie die bekend staat als 'de IJssellinie'. Een gebied met een goed bewaard geheim uit de jaren '50. Bedoeld om de vijand te weren: De Russen. Een theaterspektakel waarin dit lang bewaarde geheim wordt blootgelegd. Zowel landgoed De Haere, de voormalige bunkers en de IJssel spelen een grote rol in deze voorstelling met als hoogtepunt een massale evacuatie van het publiek. Betrokkenen zijn o.a. inwoners van de dorpen die in het oorspronkelijke plan van de IJssellinie onder water gezet zouden worden.

Operatie IJssellinie was een project dat zich gericht heeft op community vorming en burgerschap. De sociale verbinding is gericht op het koppelen van doelgroepen d.m.v. de activiteiten van Operatie IJssellinie om zo een blijvend platform achter te laten voor onderling contact en eventuele andere (kunst) projecten. De tweede verbinding zit in de instanties. Doordat de voorstelling een gezamenlijk doel verzorgd voor alle partijen komt er verbinding dat boven het individu uitstijgt. Dan zit er als derde nog een educatief doel aan. De voorstelling is gebaseerd op het erfgoed van de gemeende Olst-Wijhe. Het verhaal is waargebeurd en voor vele inwoners nog onduidelijk. Door kennis over de geschiedenis, lespakketten en een blijvende canon die is uitgeschreven en uitgewerkt komt de geschiedenis tot leven voor de buurtbewoners. Dit maakt dat de bezoekers, vrijwilligers en buurtbewoners zich meer verbonden voelen met de plek waar ze wonen.