Opsterland

Cultuureducatie is een wezenlijk onderdeel van het onderwijs dat kinderen stimuleert creatief te denken en dat de ontwikkeling van de identiteit bevordert. Cultuureducatie helpt om een visie op jezelf te ontwikkelen, maar ook om de wereld om je heen te begrijpen en de manier waarop die vormgegeven wordt. Het beleven en (mee)maken van kunst en cultuur zorgt voor amusement en ontspanning, maar ook voor verdieping en sociale verbinding. Bovendien stimuleert het creativiteit en innovativiteit, maar ook (zelf)reflectie en (zelf)expressie –eigenschappen en vaardigheden die van groot belang zijn in de huidige maatschappij. Er is steeds meer behoefte aan creatieve en oplossingsgerichte denkers, het onderwijs wordt steeds meer gericht op het stimuleren van deze kwaliteiten. De gemeente onderkent het belang en de effecten van cultuureducatie en streeft daarom naar het stimuleren van de culturele en creatieve vorming van de jeugd, waarbij de basisscholen worden gezien als belangrijkste beginpunt.

Cultuureducatie is een wezenlijk onderdeel van het onderwijs dat kinderen stimuleert creatief te denken en dat de ontwikkeling van de identiteit bevordert.

Ateliers Majeur
De missie van Atelier Majeur is ‘Kunst en cultuur is voor iedereen toegankelijk en brengt persoonlijke groei’. We zorgen voor een breed aanbod van kunst- en cultuureducatie. We hebben oog voor de bijdrage die kunst en cultuureducatie kan leveren aan onderwijskundige en maatschappelijke doelstellingen. Daarbij richten we ons op het aangetoonde effect van kunst en cultuur op de persoonlijke ontwikkeling en maken we gebruik van good practices. We sluiten aan bij behoeften maar wekken ook interesse op. Daar waar er binnen de regio geen passend aanbod is creëren we dit. We treden op als ‘kunst- en cultuurmakelaar’. Hiertoe vormen wij een netwerkorganisatie. Binnen ons netwerk brengen wij klanten en aanbieders bij elkaar en zetten we subsidie in om de toegankelijkheid van het aanbod te vergroten.

IMV project
Alle basisscholen in Opsterland doen mee aan het project Instrumentale Muzikale Vorming (IVM). De kinderen komen in aanraking met kunst en cultuur en maken zelf muziek, waarbij kinderen van de groepen 5 en 6 zelf instrumenten leren bespelen. Door het project vindt ook doorstroming plaats naar orkesten.