‘s-Hertogenbosch

Het Bossche cultuurbeleid gaat uit van evenwicht tussen maken, meemaken en meedoen. Daarnaast speelt creatief ondernemerschap een belangrijke rol. Hebben we het over meedoen dan bedoelen we participatie in de vorm van amateurkunst en cultuureducatie. We hebben een samenhangend beleid ontwikkeld. Zo is er samenhang tussen binnenschools en buitenschools en streven we binnenschools naar een doorlopende leerlijn.
De gemeente ’s-Hertogenbosch subsidieert en faciliteert een heel fijnmazig pakket aan activiteiten dat inwoners stimuleert om zelf actief te zijn in cultuur. Juist door die fijnmazigheid worden heel veel verschillende mensen bereikt. Jonge mensen en oude mensen, mensen met ambities in cultuur en mensen die het vooral ‘voor de gezelligheid’ doen, mensen die via cultuur meer zelfvertrouwen krijgen en zo beter kunnen functioneren, mensen die zonder ondersteuning financieel niet in staat zouden zijn om culturele talenten bij zichzelf te ontwikkelen en mensen die zich willen voorbereiden op een vakopleiding in de kunsten.

De subsidieregeling Amateur Kunstbeoefening is de ruggengraat van de actieve cultuurparticipatie in ’s-Hertogenbosch.

Subsidieregeling Amateur Kunstbeoefening
De subsidieregeling Amateur Kunstbeoefening is de ruggengraat van de actieve cultuurparticipatie in ’s-Hertogenbosch. Deze regeling richt zich met name op participatie in verenigingsverband. Zo veel mogelijk meedoen is het adagium. Met de regeling worden 70-75 verenigingen bereikt (harmonieën, fanfares, toneelclubs, vocaal ensembles, zangkoren, kamerkoren, mannenkoren, vrouwenkoren, gemengd koren, kinderkoren, fotoclubs, accordeonverenigingen, jazz verenigingen, drumbands, smartlappenkoren, etc.).

Fonds Lokaal Effectief
Een fonds dat speciaal bedoeld is om Bosschenaren op gebied van de kunsten te subsidiëren voor ambitieuze projecten waarin participatie belangrijk is. Het fonds voorziet in kleine hele snelle toekenningen (onder de € 2.000 euro) en in wat hogere toekenningen (tot € 40.000). Voorbeelden: een bijzondere uitvoering van de Johannespassion en een Sing-a-long mét film op het dorpsplein in één van de kernen waarbij het zangkoor en de harmonie hun beste beentje voor zetten.

Muzerije
Deze organisatie wordt gesubsidieerd om te bemiddelen tussen kinderen en volwassenen die actief willen zijn in cultuur en docenten/aanbieders van cultuuractiviteiten. Het pakket van activiteiten is zeer breed en bestaat uit activiteiten veelal voor specifieke doelgroepen, binnen en buiten school om.

Voorbeelden: ‘Cultuurbosch’ een website voor en door amateurkunstenaars, docenten en verenigingen (11.000 hits), ‘Sjors Creatief’ een boekje vol culturele activiteiten gericht op kennismaken met alle amateurverenigingen, muziekscholen dat in het primair onderwijs wordt uitgedeeld aan elk kind (2382 kinderen deden het eerste jaar mee), ‘Art United’ is gericht op jonge talenten uit de Bossche wijken: ze worden gecoacht en uitgedaagd (250 jongeren deden mee), ‘Klup Up’ zijn klupjes na schooltijd, wel in het schoolgebouw, waar aan toneel, zang en beeldende kunst wordt gedaan (575 kinderen namen deel) en ‘Studio 073’ is gericht op jongeren die zelf bepalen welke culturele activiteiten er in de stad  moeten worden georganiseerd. Ze bedenken en voeren uit (444 enthousiastelingen).