Sittard-Geleen

Gemeente Sittard-Geleen wil dat zoveel mogelijk inwoners uit de regio in contact komen met cultuur en actief deelnemen aan cultuur. De gemeente ondersteunt de Week van de amateurkunst in de iktoon-maand in juni, zorgt voor mogelijkheden om kunst op ongebruikelijke locaties in de stad mogelijk te maken en promoot deze kunst. De gemeente heeft veel oog voor het organiseren en promoten van vele soorten cultuur binnen de gemeentegrenzen. Denk hierbij aan het grootste Oktoberfeest van Nederland, Groove Garden Festival en Mama's Pride. Maar ook het maandelijks organiseren van Open Podiums waar iedereen zich een bepaalde tijd mag presenteren in de schouwburg. Ook is er jaarlijks het Geheime Tuinen Festival waar op diverse markante plaatsen in de stad optreden verzorgt worden. De gemeente is één van de subsidieverstrekkers van De Domijnen. Daarnaast stimuleert de gemeente projecten om passieve, reflectieve en actieve cultuurparticipatie mogelijk te maken.

De gemeente Sittard-Geleen zorgt voor mogelijkheden om kunst op ongebruikelijke locaties in de stad mogelijk te maken.

De Domijnen
De Domijnen heeft tot doel te inspireren, te prikkelen en uit te dagen tot voortdurend beleven, leren en verwonderen. Cultuurconfrontaties, talentontwikkeling en cultuurbelevenissen zijn de tools van De Domijnen om het contact tussen publiek en kunst en cultuur te intensiveren. De doelgroepen zijn met name liefhebbers van kunst en cultuur en actieve beoefenaars: muziekverenigingen, koren, muziek- en dansscholen, individuele kunstenaars (muziek, beeldend, film en fotografie, literair etc.). Maar ook plaatselijke ondernemers worden betrokken en spelen een actieve rol in de bij kunst- en cultuuractiviteiten. De Domijnen zorgt ervoor dat inwoners in contact komen met diverse vormen van amateurkunstbeoefening, laagdrempelig waar men zelf aan kan deelnemen.       

Mega-Sing-Along
In 2017 is de Mega-Sing-Along voor het eerst van start gegaan. Een bekende zanger gaf advies en coaching aan de deelnemers over hun optreden. Aan het eind van dit weekend is er een grote meezing-avond op de Markt. Dit jaar zal dit zeer zeker een groter vervolg krijgen.