Someren

Someren zet breed in op cultuurparticipatie middels het initiëren en (financieel) ondersteunen van allerlei initiatieven op het brede terrein van kunst- en cultuuronderwijs. De gemeente heeft elk kwartaal een expositie in het gemeentehuis waar lokale kunstenaars hun verzamelingen, collecties en dergelijke kunnen tonen aan het Somerense publiek. Een sprekend voorbeeld van participatie dus!

Met het vervaardigen en plaatsen van een tot de verbeelding sprekend en naar de cultuur-historie verwijzend kunstobject wordt op expliciete wijze aandacht besteed aan de rijke bewoningsgeschiedenis van Someren.

Al gedurende enkele decennia vindt er grootschalig archeologisch onderzoek plaats in de gemeente Someren. Dat onderzoek, in wat de microregio Someren wordt genoemd, is van groot nationaal belang gebleken. Mede met inzet van vele vrijwilligers o.a. van de lokale werkgroep archeologie HKK De Vonder werden de verschillende archeologische onderzoeken verricht en vervolgens zichtbaar gemaakt voor Somerense inwoners en bezoekers van onze gemeente. Er kwam onder andere een permanente tentoonstelling in het archeologiehuis en er kwam opdracht voor het (laten) maken van (kunst)objecten in de openbare ruimte.

Archeologisch onderzoek
Naar aanleiding van het archeologisch onderzoek aan de Acaciaweg, waarbij mede met inzet van de lokale werkgroep archeologie van de HKK De Vonder enkele grote, omgrachte middeleeuwse hoeven zijn blootgelegd, is in samenwerking met de HKK De Vonder opdracht verstrek aan een regionale kunstenaar om een ruimtelijk object te maken om de resultaten van het archeologisch onderzoek te verbeelden. Met de vervaardiging en plaatsing van het kunstwerk worden alle Somerense inwoners en andere geïnteresseerden bereikt. In het bijzonder is het kunstwerk natuurlijk ook de verbeelding van meer dan 30 jaar archeologisch onderzoek.       

Met het vervaardigen en plaatsen van een tot de verbeelding sprekend en naar de cultuur-historie verwijzend kunstobject wordt op expliciete wijze aandacht besteed aan de rijke bewoningsgeschiedenis van Someren. Het vertelt inwoners en andere belangstellingen het verhaal van de geschiedenis van Someren en draagt bij aan de lokale identiteit. Voorts vestigt het de aandacht op een belangrijk aspect van de (amateuristische) kunstbeoefening (o.a. cultuurhistorie en kunst).             

Het project legt een directe verbinding tussen de Heemkundekring De Vonder en de door deze vereniging ontplooide activiteiten in het bijzonder archeologie en de gemeente. De HKK is een belangrijke partner van de gemeente. Direct en indirect brengt dit project groepen inwoners in contact met deze vormen van cultuur en het nodigt uit tot participatie, het vergaren van kennis over en beleving van kunst en cultuur.