genomineerd

Steenbergen NB

De jury over gemeente Steenbergen: Als kleine gemeente heeft Steenbergen een beknopt, maar afgewogen beleid voor cultuur dat vooral op de sociale waarde van kunst en cultuur is gericht. De belangrijkste ambitie is volgens de gemeente om kunst en cultuur in te zetten als stimulans voor sociale cohesie. Om dit doel te realiseren heeft de gemeente vier regelingen opgezet: voor cultuur, welzijn, leefbaarheid en participatie. Daarmee wil de gemeente inwoners en organisaties stimuleren zelf met culturele initiatieven te komen. In Steenbergen vervullen dorpsraden een belangrijke rol. Ze hebben een eigen cultuurbudget en treden op als verbinder tussen inwoners en lokale kunstenaars en kunstprofessionals. Inwoners zijn de opdrachtgever, maar worden ook betrokken als deelnemer bij de projecten. Een goed voorbeeld hiervan is de culturele dorpspomp in Steenbergen is Kunstforum, die kunstactiviteiten organiseert voor verschillende doelgroepen. Dit past bij de doelstelling van de gemeente om alle inwoners op een passende manier middels kunst met elkaar in aanraking te brengen én om de leefbaarheid van de gemeente te vergroten.

Het blijkt dat de inwoners van Steenbergen enthousiast en creatief zijn in het bedenken en opzetten van activiteiten op het snijvlak van cultuur, sociale cohesie en participatie.

Inzending van Steenbergen
Een van de belangrijkste ambities van de gemeente Steenbergen is kunst en cultuur in te zetten als stimulans voor sociale cohesie. Door samen kunst en cultuur te beleven en te beoefenen leer je elkaar kennen en worden nieuwe relaties gesmeed. Deze ambitie is zowel in het cultuurbeleid als het welzijns – en erfgoedbeleid vastgelegd. In de visie van de gemeente bestaat er een directe verbinding tussen sociale cohesie en deelname aan kunst, cultuur en erfgoed. Om dit doel te realiseren heeft de gemeente een samenhangend systeem van regelingen opgezet voor cultuur, welzijn, leefbaarheid en participatie om inwoners en organisaties te stimuleren zelf met culturele initiatieven te komen die de leefbaarheid, participatie en sociale cohesie bevorderen.

Initiatieven van organisatie of personen
Alle vier regelingen leggen een direct verband tussen sociaal, cultuur en participatie. Zo kunnen alle inwoners van Steenbergen meedoen met, of plezier hebben aan een culturele activiteit. Elke culturele activiteit start als een initiatief van lokale organisaties en personen. Het blijkt dat de inwoners van Steenbergen enthousiast en creatief zijn in het bedenken en opzetten van activiteiten op het snijvlak van cultuur, sociale cohesie en participatie. Vooral de dorpsraden (voor elke kern een) hebben hier een belangrijke rol in. De gemeente stelt middelen beschikbaar, faciliteert met kennis en netwerk en legt waar nodig verbindingen tussen verschillende initiatieven.

Bevordering leefomgeving
De dorpsraad van iedere kern heeft samen met de inwoners plannen gemaakt om de leefomgeving te verbeteren door middel van een cultureel project. Allemaal hebben ze gekozen voor een uiting die het eigen profiel en achtergrond versterkt. Op deze manier ontstaat een samenhangend netwerk van identiteitsbepalende kunstwerken in de openbare ruimte, waarbij de inwoners zelf als opdrachtgever optreden. Alle initiatieven zijn ontstaan uit en uitgevoerd door de gemeenschap zelf, voor eigen inwoners en bezoekers.

Kunstforum afdeling Steenbergen
Het Kunstforum organiseert kunstexposities in lege winkeletalages, zorgt ervoor dat amateurkunstenaars werken op lagere scholen met klassen aan verschillende projecten (o.a. bij het bevrijdingsmonument Welberg), geeft schilderlessen aan dementerenden en mantelzorgers, regelt Kunstexposities in de Gummaruskerk, is betrokken bij de bibliotheek en Streetart. Teveel om op te noemen!