Veere

Het bevorderen dat iedereen kennis kan maken met en kan deelnemen aan cultuur is een belangrijk aandachtspunt in onze huidige cultuurnota. Daarin ligt de focus vooral op het in contact brengen van jongeren met cultuur. Een voorbeeld is Podium-Z, een samenwerkingsproject tussen onze Welzijnsstichting, Kunsteducatie Walcheren en natuurlijk vooral de jongeren zelf. Ondanks dat we geen poppodium hebben in de gemeente, voorzien we zo in de wens van jongeren om samen muziek te kunnen maken. Daarnaast is cultuureducatie een belangrijk speerpunt. Het in contact brengen van kinderen en jongeren met cultuur via basisscholen en in hun vrije tijd zal naar verwachting ook in de nieuwe visie prominent overeind blijven!

De samenwerking noemen we de Gouden Driehoek van basisscholen, muziekverenigingen en de Zeeuwse Muziekschool.

Heel Veere Speelt
Een concreet en actueel voorbeeld is het muziekproject Heel Veere Speelt. Dit muziekproject is bedoeld als aanjager voor meer muziek in de klas. Op alle vijftien basisscholen in de gemeente (13 dorpskernen) wordt sinds 2016 elk jaar een muziekproject uitgevoerd samen met de zeven muziekverenigingen op het eiland en de Zeeuwse Muziekschool. De samenwerking noemen we de Gouden Driehoek van basisscholen, muziekverenigingen en de Zeeuwse Muziekschool. In elke klas werken de leerlingen van een nulniveau (veel kinderen hebben nog nooit of weinig ervaring met een muziekinstrument opgedaan) naar een optreden samen met de vereniging in slechts tien weken. Alle kinderen krijgen in die tien weken een instrument mee naar huis om op te kunnen oefenen.

Er zijn een aantal waardes te noemen: er klinkt levende muziek in klassen waar soms alleen met digitale middelen muziek klinkt; basisscholen worden warm gemaakt voor meer muziek in de klas; vrijwilligers van de verenigingen krijgen een belangrijke rol en krijgen zo de kans om nieuwe leden te werven; de kinderen streven samen een gezamenlijk (cultureel) doel na (het optreden); na schooltijd kunnen de kinderen verder samenspelen in het Veers Leerlingenorkest; samenwerking tussen vrijwilligers van muziekverenigingen en professionals van de Zeeuwse Muziekschool bevorderen. Dit is een gezamenlijk initiatief en wordt via de bijdrage van de gemeente aan de verenigingen gefaciliteerd. De gemeente heeft instrumenten aangeschaft die ter beschikking staan voor leerlingen van alle scholen. De rol van de gemeente verschuift van een aanjagende naar meer faciliterende rol.

De Zeeuwse Muziekschool
De Zeeuwse Muziekschool (gemeenschappelijke regeling van 10 Zeeuwse gemeenten) is bezig met een transitie waarin muziekles onder schooltijd essentieel is voor haar voortbestaan. Door een project als Heel Veere Speelt te ondersteunen, werkt ook de gemeente Veere mee aan deze transitie en zo het voortbestaan van een van de weinige professionele cultuurcentra in Zeeland.