Venlo

De belangrijkste opgave voor het sociale domein binnen Venlo ligt in het vermogen van de stad om iedere inwoner een veilige omgeving te bieden met voldoende mogelijkheden om mee te doen. Elk talent telt mee en niemand staat buitenspel. De behoeften van burgers zien wij als de hoekstenen van ons ‘thuis’ dat Venlo heet; onze sociale opgaven. Kernwaarden zijn vertrouwen, betrokkenheid, toegankelijkheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. We zien kansen om cultuur als instrument in te zetten in het sociale domein, om zo bij te dragen aan participatie en sociale samenhang. De verbinding die bestaat met het sociaal-maatschappelijke domein leidt er toe dat de passieve en actieve deelname aan kunst en cultuur in de wijk, en hiermee de maatschappelijke participatie en individuele ontplooiing worden gestimuleerd.

In het project Week 3 bundelen we krachten en promoten we gezamenlijk de deelname aan cultuur.

We zetten cultuur als middel in om directe bijdrage te leveren aan de opgaven ‘meedoen’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’ uit onze Sociale Structuurvisie. Door lid te worden van een culturele vereniging of gebruik te maken van een Huis van de Wijk als kunstenaar, musicalvereniging, etc. doe je mee, lever je een bijdrage aan je wijk. Persoonlijke ontwikkeling door je culturele talenten te ontwikkelen. Ontwikkeling van talent draagt bij aan zelfvertrouwen, het vermogen om samen te werken en verbeeldingskracht. Culturele (amateur)verenigingen zijn een belangrijke spin in het web in de wijken binnen dit domein.

Week 3
In Week 3 bundelen we krachten en promoten we gezamenlijk de deelname aan cultuur. Venlose cultuuraanbieders zoals verenigingen, instellingen, muziekscholen en cultureel ondernemers zetten in deze week hun deuren open. Inwoners en bezoekers van Venlo krijgen zo dé kans om GRATIS(!) een keer iets uit te proberen op cultureel gebied. Voor het culturele veld een mooie kans om potentiële nieuwe leden, cursisten of deelnemers aan te trekken!

Week 3 faciliteert daarbij de mediacampagne. De campagne is er grotendeels op gericht om bezoekers te  verleiden de gezamenlijke online agenda te bezoeken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de communicatie door de deelnemende verenigingen, kunstenaars en instellingen. De basis van de campagne is dus de campagne die de individuele aanbieder voert, deze wordt gebundeld waardoor er één grote collectieve promotiecampagne voor cultuurparticipatie ontstaat. De aanbieders zijn daarvan de grootste ambassadeurs!

De gesegmenteerde en specifieke benadering van doelgroepen heeft er toe geleid dat de uiteindelijke deelnemers aan de activiteiten goed paste bij het profiel dat de aanbieders zelf voor ogen hadden. Er was zeker ook tevredenheid over de opkomst én het aantal mensen dat uiteindelijk blijvend een cursus of activiteit wilde blijven volgen.