West Maas en Waal

Wij zijn een kleine plattelandsgemeente (ongeveer 18.500 inwoners) en hebben als doelstelling cultuur: ‘De samenleving verrijken door een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de ontplooiing van individuele burgers, de leefbaarheid te bevorderen en de gemeente aantrekkelijk te maken voor toeristen.’ Concreet heeft de gemeente het vrijwillige bestuur van Historisch Stoomgemaal de Tuut ondersteund bij fondsenwerving en vergunningverlening. Daarnaast verhuurt de gemeente tegen gereduceerd tarief een oud-klooster aan het bestuur van het Streek historisch Museum Tweestromenland. Het pand is in 2008 met subsidie van de provincie uitgebouwd en ingericht als museum. Ook is er een subsidieregeling voor muziekonderwijs en 15 amateurkunstverenigingen, die inwoners laagdrempelig met cultuur in aanraking laten komen. Voor cultuureducatie is er een convenant afgesloten met scholen.

In het enorme project Expeditie over de Maas halen inwoners samen een verborgen verleden naar boven.

Expeditie over de Maas
Expeditie over de Maas is een knotsgek avontuur. In dit enorme project halen inwoners samen een verborgen verleden naar boven. Een terrein dat na archeologisch onderzoek is vrijgegeven voor zandwinning bleek één van de allergrootste en rijkste archeologische vindplaatsen van Nederland! Inwoners en amateurarcheologen vonden onder leiding van vrijwillig archeoloog 6 geconserveerde schepen uit de vroegere middeleeuwen. De schepen zijn door vrijwilligers opgegraven en de eerste stap in de conservering is gezet. Er zijn ook veel vondsten gedaan uit de Romeinse tijd, wat de geschiedenis van dit gebied zal verduidelijken!

Momenteel onderzoekt stichting Gelders Erfgoed in opdracht van de gemeente en de werkgroep hoe de vondsten het beste bewaard en tentoongesteld kunnen worden, in brede samenwerking met andere partijen zoals horeca en dagbesteding.