Zeist/ Bilthoven

De nieuwe 'Cultuurvisie, Zeist kans- en cultuurrijk 2017-2020' is met de bewoners, bedrijven en de sector vanuit een interactief traject opgezet. Er is zo extra ingezet op de versterking van de actieve betrokkenheid vanuit de Zeister samenleving bij het culturele aanbod, erfgoed, monumenten en historische buitenplaatsen. De sector is na 6 sessies samen met de Raad zelf ook enthousiast aan de slag gegaan. Allereerst met de gemeenteraad extra aangereikte speerpunten en vooral (!) met 25 % meer budget voor een nieuw kunst, cultuur, media en erfgoedbeleid. Vooral samenwerken wordt gestimuleerd, nieuwe initiatieven krijgen extra kansen en bestaande (vrijwilligers-)initiatieven, festivals en culturele evenementen worden extra ondersteund.

De gemeenteraad geeft 25 % meer budget voor een nieuw kunst, cultuur, media en erfgoedbeleid.

Met Platforms voor onder meer amateurkunst, podia, beeldende kunst, vrijwilligersinitiatieven en (nieuwe) media is al in een enkel jaar veel aan extra dynamiek ontstaan. Met maandelijkse Culturele Cafés wordt actief invulling gegeven aan het betrekken van plannenmakers en initiatieven bij de sector. Met de website www.cultuurinzeist.nl geeft de sector sinds kort ook zelf actief invulling aan de directe afstemming, presentatie en betrokkenheid van bewoners, bedrijven en bezoekers van Zeist.

KunstenHuis De Bilt-Zeist
KunstenHuis De Bilt-Zeist is een cultureel centrum met meer dan 140 medewerkers en ruim 4.200 cursisten. Onze drie vestigingen bevinden zich in Zeist en Bilthoven. Het KunstenHuis bestaat uit vier afdelingen: Muziekschool De Bilt-Zeist, Theaterschool Masquerade, Dansschool De Bilt-Zeist en Beeldend De Werkschuit. Cursorisch onderwijs bieden op het gebied van muziek, theater, dans en beeldende kunst vormt onze voornaamste activiteit. Het cursus aanbod is divers en er worden goede leraren aangetrokken. Met bijzondere programma's en een vernieuwd Netwerk Cultuureducatie zet het KunstenHuis extra in op cultuureducatie en speciaal aanbod en participatie van en voor jeugd, jongeren en bijzondere (zorgbehoevende) doelgroepen.

Door bewoners zelf ontwikkelde initiatieven
In Zeist zijn een aantal voorbeelden van initiatieven die door en met de bewoners zelf zijn ontwikkeld: de Zeister Muziekdagen, Internationaal Liedfestival, Beeldenroute van Slot tot Centrum, Beauforthuis, Poppodium De Peppel en het Gemeentelijk (Film-)Theater (Figi) dat 40% van haar aanbod inruimt voor bijzondere sociaal-culturele programma's, amateurkunst en lokale specials.

Beauforthuis
Met het Platform Culturele Diversiteit (Beauforthuis) wordt laagdrempelig en met een open podium (Open Bak) extra ingezet op het actief betrekken van uiteenlopende culturele en maatschappelijke groeperingen, nieuwkomers, jongeren en opkomend talent.