1000 jaar DoReMi

do 28 jun 20:30 - 21:45

Beschrijving

1000 jaar DoReMi

Donderdag 28 juni 2018 zal de Schola Cantorum Mistúra de “Historia Guidonis Aretini” van de in Leeuwarden geboren Bram Hijmans (1932 – 1996) uitvoeren. Een echt bijzonder werk dat Hijmans in 1965 in opdracht van het toenmalige ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk componeerde. Dit bij gelegenheid van de 80e verjaardag en huldiging van dr. Willem Gehrels voor al zijn baanbrekend werk op het gebied van de muzikale vorming van kinderen. De Gehrelsmethode was een van de eerste complete didactische zangmethodes voor het onderwijs, uitgaand van zingen van volksliederen en strevend naar een algemeen muzikale vorming van het kind. Gehrels was oprichter van de Volksmuziekscholen in Nederland, waarvan de eerste in Amsterdam in 1932 werd opgericht.

Het verhaal in het werk van Hijmans gaat over de Italiaanse monnik Guido van Arezzo, de ‘uitvinder’ van ons huidige muzieknotatiesysteem. Het stuk heet dan ook de Historia Guidonis Aretini. Ons concert maakt deel uit van de programmering van CityProms, het grootste Klassieke Muziekfestival van het Noorden dat van 28 juni t/m 1 juli plaatsvindt in de binnenstad van Leeuwarden.

Sound Of Music… Het bijzondere van deze compositie is de verwijzing naar het Gregoriaans, muziek dat tot ons koorrepertoire behoort, maar zeker ook het klankidioom van deze compositie spreekt ons aan. Vandaar de keuze voor dit werk tijdens CityProms. Wat het geheel ook leuk maakt, naast alle interessante dingen, is dat het ook verwijst naar de musical ‘Sound of music’ van nu, zo’n duizend jaar later.”

Uitvoering:
Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18 Leeuwarden – 28 juni 2018 – aanvang 20.30 u. Toegang vrij.

Uitvoerenden: Schola Cantorum Mistúra o.l.v. Piet Vessies, een klein houtblazersensemble, Liuwe Westra verteller, Oeds Wijnsma en Sjoukje van der Velde, toetsen Joubrich van der Heide, soliste en Gooitsen Eenling, artistieke ideeën en regie.

Informatie op www.dezangbodem.nl – of 0518 – 45 717 04
of http://cityproms.nl/schola-cantorum-mistura-2/
of http://www.doopsgezindenleeuwarden.nl/agenda?soortact=alles&jaar=2018-06#160

Individuele deelnemers

Schola Cantorum Mistúra o.l.v. Piet Vessies, een klein houtblazersensemble, Liuwe Westra verteller, Oeds Wijnsma en Sjoukje van der Velde, toetsen Joubrich van der Heide, soliste en Gooitsen Eenling, artistieke ideeën en regie

Meer info

Bezoek deze website voor meer info