Scratch van klassieke hoogtepunten

za 21 mei

Beschrijving

Op zaterdag 21 mei 2022 organiseert het Haarlemmermeers Oratoriumkoor Excelsior een scratchdag. We willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan een dag heerlijk zingen. Op het programma staan delen uit:
de Messiah van Händel
de Johannes Passion van Bach
het Requiem van Mozart
de Mis in G van Schubert
Stabat Mater van Rheinberger,
Psalm 42 van Mendelssohn.

Doet u mee?

De dag wordt afgesloten met een presentatie, waarbij bezoekers uiteraard van harte welkom zijn
Inschrijvingskosten: € 40,- p.p. incl. koffie/thee, lunch en bladmuziek.

Voor inschrijving dient u gebruik te maken van het inschrijfformulier op de site van het koor: www.koorexcelsior.nl

U kunt de inschrijfkosten overmaken op NL29RABO0167145568 t.n.v. HOK Excelsior. Wilt u bij uw betaling de naam/namen van de deelnemer(s) vermelden?

Na ontvangst van uw inschrijving en uw betaling krijgt u van ons per mail verdere informatie over het programma, de dagindeling en de bladmuziek.

Individuele deelnemers

Klassiek geschoolde zangers in alle stemgroepen (sopraan, alt, tenor, bas).
Bij de presentatie van (een selectie van) de in de scratch ingestudeerde nummers om ca. 15:00 uur zijn toehoorders van harte welkom, de toegang is gratis.

Meer info

Bezoek deze website voor meer info