WALL OF HOPE tijdens 2e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek

za 10 jul - zo 15 aug 10:00 - 17:00

Beschrijving

De kunst van de Biënnale Oosterhout draagt een spirituele lading en bezit diepgang. Daardoor past die niet alleen goed bij de omgeving met haar bewoners, maar ze gaat daarmee ook een wisselwerking aan. De jongere generatie, het publiek van de toekomst, wordt op een actieve manier bij de Biënnale betrokken, om zo iets te leren over hedendaagse kunst, het thema van de expositie, én het erfgoed van de Heilige Driehoek.

HOOP
Hoop is een omvangrijk en breed begrip. Het is iets dat ook in kinderlevens een belangrijke rol speelt. Het is vaak een gevoel van iets dat er nog niet is. Iets dat je graag zou willen en dat voortkomt uit een gemis of een verlangen. Hoop kan betrekking hebben op grote zaken, maar natuurlijk ook op hele kleine dingen. Kunst is één van de middelen om je hierover uit te kunnen spreken. Via kunst kun je hoop op een andere, betere situatie projecteren in de wereld om je heen.

PROGRAMMA
Er is een gratis, aantrekkelijk programma ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs. Deze educatieve programma’s lopen voorafgaand aan en en tijdens de Biënnale. Jongeren maken kennis met het erfgoed, de kloosters, de kunst en de kunstenaars. De programma’s zijn afgestemd op leeftijd en onderwijsniveau van de leerlingen. Wij werken hiervoor nauw samen met onze partner h19 Centrum voor de kunsten in Oosterhout. Voor de editie Hoop heeft Servaas Roelandse het educatieplan opgesteld. Samen ontwikkelden we het lesmateriaal in de vorm van lesbrieven voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De werkstukken die daaruit voortkomen zijn tijdens de hele duur van de Biënnale te zien. En tijdens de Biënnale zijn er speciale rondleidingen voor de leerlingen.

Meer info

Bezoek deze website voor meer info