Ede

Kunst en cultuur zijn van grote betekenis voor de samenleving. Zij dragen bij aan 21e-eeuwse vaardigheden: creativiteit, kritisch denken, burgerschap, samenwerken, communicatie, productiviteit, ondernemerschap, ICT en mediageletterdheid. Cultuur in Ede is bij uitstek geschikt om de economische en sociale kracht lokaal te versterken. Cultuur is een fundament in de ontwikkeling van de mens (jong en oud) en een fundament in de opbouw van een stad of dorp. Een goed cultuuraanbod in onze gemeente draagt in sterke mate bij aan de ambities van ons gemeentebestuur om Ede te ontwikkelen tot een sterke en sociale samenleving, met verbinding tussen stad en dorpen, waarin iedereen zich thuis kan voelen en waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te ondernemen. Cultuur is verbonden met onze identiteit en draagt bij aan ontwikkeling, ontplooiing van mensen en sociale cohesie in onze gemeente. We zetten in op actieve kunst- en cultuurbeoefening voor alle leeftijden, maar met name voor de jeugd. In Ede hebben we daarbij kennis van onze historie en waarderen en beschermen wij ons erfgoed. Het creëren van een optimaal lokaal cultureel klimaat is een gezamenlijke opgave voor de gemeente, culturele organisaties, ondernemers en actieve inwoners. Ieder doet dit vanuit zijn eigen rolneming.

Er is ruimte voor experiment, voor projecten die verbinding zoeken, soms zonder meteen een zichtbaar resultaat.

Kröller-Müller Museum
Een ander initiatief voortkomend uit ons beleid, is het convenant dat is afgesloten met het Kröller-Müller Museum. In dit convenant is onder andere vastgelegd dat de gemeente Ede en het Kröller-Müller Museum marketingpartners zijn en dat het museum programma’s ontwikkelt voor speciale doelgroepen zoals basisschoolleerlingen en ouderen. Daarnaast benutten de gemeente en het museum elkaars kennis en ervaring bij de ontwikkeling van het Edese cultuuraanbod. Heel praktisch financiert de gemeente de inzet van gratis busvervoer voor leerlingen naar het Kröller-Müller Museum en Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Vorig jaar maakten 3.500 Edese kinderen op deze manier kennis met beide grote instellingen. 28 Scholen zijn abonneehouder van het museum en filosoferen jaarlijks met kunst en natuur.

De Beeldentuin
De Beeldentuin is een project waarbij scholen hun eigen beeldentuin maken, samen met lokale kunstenaars. Het museum is inspiratie, de kunstenaars geven les en tonen de kracht van kunsteducatie. De beeldentuin wordt geopend door de wethouder en is open voor alle ouders en belangstellenden. Een school uit Bennekom beet het spits af en gaat zelf verder met hun eigen kunstenaars en in samenwerking met een lokaal atelier. Nieuwe krachten en ideeën, uit een enkele investering.         

Cultuurlandfestival van MOMO-theaterwerkplaats
Het Cultuurlandfestival is een project om samenwerking tussen kunst- en natuurliefhebbers te stimuleren (artiesten treden op in het openluchttheater, beeldende kunst is te zien in het bosgebied en er worden films vertoond in verschillende gebouwen op het terrein). MOMO werkt met kunstenaars met een geestelijke beperking. Met dit project wordt een brede doelgroep kunstbeoefenaars bereikt, waaronder kinderen, jongeren, ouderen en mensen met een beperking.