genomineerd

Zwolle

De jury over gemeente Zwolle: In Zwolle wordt het beleid van de gemeente zichtbaar in een aantal krachtige beleidsinstrumenten die hun effect hebben in de praktijk. De jury is erg te spreken over de manier waarop het beleid in de gemeente Zwolle is uitgewerkt. De krachtige instrumenten zijn voor andere grote gemeenten een mooi en vernieuwend voorbeeld van fondsvorming in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Stadkamer is met de bibliotheek de huiskamer van de stad, en een culturele ontmoetingsplek voor de inwoners. Daarnaast werkt Stadkamer met adviseurs als verbinders in de wijk en heeft het vier culturele fondsen in beheer, gericht op culturele initiatieven in wijken, amateurkunst en cultuureducatie en –participatie binnen het onderwijs.

Belangrijk is het concept ‘van, voor en door Zwolle’ dat centraal staat in Stadkamer.

Inzending van Zwolle
De gemeente Zwolle draagt zowel in beleid als in praktijk op onmisbare wijze bij aan de cultuurparticipatie in de stad. Zo vertaalt het beleid van de gemeente zich in de rol van Stadkamer als huiskamer van de stad (van, voor en mét Zwollenaren) met veel aandacht voor advisering, begeleiding en het aanjagen van nieuwe initiatieven. Daarnaast zijn er verschillende financiële impulsen voor het versterken van het amateurkunstveld en ter bevordering van de leefbaarheid van Zwolle door middel van kunst & cultuur. Jaarlijks investeert de gemeente Zwolle structureel in ruim 60 Zwolse amateurkunstverenigingen en –koren. En met het ‘Zwolse model’ wordt cultuureducatie binnen en buiten de school stevig wordt aangejaagd.

Stadkamer
Stadkamer is een brede culturele instelling in Zwolle, die een aantal functies in zich verenigt, o.a. bibliotheek en adviescentrum voor Zwolse instellingen die te maken hebben met cultuureducatie en –participatie. Stadkamer beheert vier fondsen voor de gemeente, twee op het gebied van cultuureducatie en –participatie binnen het onderwijs, één voor de Zwolse amateurkunst en één voor culturele initiatieven in de Zwolse wijken. Ook zijn er adviseurs werkzaam die het veld in Zwolle adviseren, kansen signaleren, de behoefte peilen, verbinden, faciliteren. Belangrijk is het concept ‘van, voor en door Zwolle’ dat centraal staat in Stadkamer. Dat wil zeggen dat de fysieke locatie een plek is waar Zwollenaren kunnen komen om te werken, studeren of te ontspannen, maar ook om te maken en te co-creëren. Stadkamer is ‘dé huiskamer’ van de stad. Dat concept slaat aan: in 2018 is Stadkamer uitgeroepen tot beste bibliotheek van Nederland.

Buurtcultuurfonds
Door middel van dit fonds worden inwoners van Zwolle op een laagdrempelige manier gestimuleerd om middels kunst & cultuur in brede zin, elkaar te ontmoeten, actiever te worden en met elkaar Zwolle een beetje mooier te maken. Een voorbeeld is een kerstzangdienst georganiseerd door inwoners van de wijk Spoolde waarbij een gelegenheidskoor is opgezet onder begeleiding van een professionele dirigent. Naast dat het project bijdraagt aan de actieve deelname van wijkbewoners aan het zingen, stimuleert het ook contact tot ontmoeting en verbinding binnen de wijk.

Woest!: het talentontwikkelingstraject 
Woest! wil jongeren optimale mogelijkheden bieden om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen - onder schooltijd maar juist ook daarna. Daarom is het talentontwikkelingstraject onderdeel van Woest! 2018. Op school gaat het vooral om ontdekken, herkennen en erkennen van talent en vervolgens het wijzen van de weg. Na schooltijd gaat het vooral om verdieping, coaching en presentatie van hun talent. In een coachingstraject worden jonge amateurkunstenaars, jongeren tussen de 12 en 18 jaar (uit VO en VSO) die interesse hebben in of actief beoefenaar zijn van kunst- en cultuur, gecoacht door professionals en gevorderde amateurkunstenaars om een persoonlijke leervraag te beantwoorden, zichzelf te presenteren tijdens festival Woest! en een stapje verder te komen in hun persoonlijke en artistieke ontwikkeling.

Internationale Vrouwendag 2018 
In de zomer van 2017 werden de adviseurs van Stadkamer benaderd door het Zwols Vrouwenplatform (ZVP). Zij organiseerden alle jarenlang een activiteitenprogramma in het kader van Internationale Vrouwendag op een centrale locatie in de stad. De laatste jaren kampten zij echter met teruglopende bezoekersaantallen. Graag wilden zij een slag maken om de Internationale Vrouwendag meer het ‘van onderop’ te laten ontstaan. De adviseurs van Stadkamer hebben het ZVP in contact gebracht met wijkverenigingen en welzijnsorganisatie Travers. Dit heeft geresulteerd in vier Internationale Vrouwendag-activiteiten in vier wijken, ieder met een geheel eigen programma, passend bij het karakter en de samenstelling van de wijk. Ontmoeting stond voorop bij in alle vier de wijken.