Nette

Nette Scheepstra (43) woont in Rotterdam, zingt dagelijks met veel plezier en organiseert gedenkpopconcerten voor mensen die een geliefde hebben verloren.

"Zingen helpt me om verdriet ruimte te geven en weer met plezier naar de toekomst te kunnen kijken."

Rouw
‘Ik was 34 toen ik mijn man Michiel verloor en achterbleef met onze twee kinderen. Als kind zong ik graag en intuïtief voelde ik dat het goed zou zijn als ik deze oude hobby weer op zou pakken. Een paar weken later stapte ik ondanks het overweldigende verdriet op de fiets naar de popschool, waar ik zangles kreeg en in een bandje muziek maakte. Even een paar uur mijn zinnen verzetten door te zingen. Soms raakte een liefdesliedje me zo dat mijn stem brak, maar het zorgde er ook voor dat ik langzaam weer kon genieten van mooie herinneringen aan de tijd die we samen hadden.’

Gedenkpopconcerten
‘Al gauw realiseerde ik me dat zingen me hielp om mijn verdriet  ruimte te geven. Maar ook kreeg ik door te zingen weer goede moed om vooruit te kijken. Dat wilde ik anderen die worstelen met verlies ook graag laten ervaren. Zo ben ik begonnen met het organiseren van gedenkpopconcerten, waarbij mensen die iemand hebben verloren een liedje kunnen aanvragen. Zo hoop ik mensen die ook rouwen te laten merken dat muziek helend werkt en ruimte geeft om je emoties kwijt te kunnen.’ 

Noordereiland opera
‘Veel van mijn buurtgenoten komen nauwelijks in aanraking met kunst en cultuur. Om daar verandering in te brengen, ben ik betrokken bij de organisatie van Noordereiland Opera. Met kleine en grote buurtbewoners zetten we in de zomerperiode een complete opera op de planken. Ik merk dat er een grote groep kinderen is waarvoor de stap naar de muziekschool te groot is, ondanks de subsidies die er zijn. Voor hen organiseer ik zang- en toneellessen in het buurthuis en uitstapjes naar de galerieën in de wijk. Het vergt veel inzet om ouders zover te krijgen dat hun kinderen mee mogen doen, maar het is fantastisch om de kinderen te zien stralen als we samen aan het zingen zijn.’