Assen mag zichzelf een jaar lang Beste Cultuurparticipatie Gemeente van Nederland noemen en ontving een geldprijs van €15.000,- die ten goede moet komen aan de cultuurparticipatie in de buurt.

In Nederland zijn 6,4 miljoen mensen in hun vrije tijd actief met kunst bezig. Het BNG Cultuurfonds stimuleert met de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs gemeenten die zich hier actief voor inzetten. Mat Meijs, secretaris BNG Cultuurfonds: “Gemeente Assen heeft deze prijs verdiend omdat de impact van hun beleid goed terug te zien is in de praktijk; een mooi voorbeeld hoe cultureel gemeenschapsgeld daadwerkelijk terug kan vloeien naar de inwoners. Het BNG Cultuurfonds heeft alle vertrouwen dat het geldbedrag in de gemeente Assen tot een directe stimulering van cultuurparticipatieprojecten zal leiden.”

Uit de 70 inzendingen heeft de jury vijf genomineerden gekozen. Andere kanshebbers waren de gemeenten Lisse, Meierijstad, Steenbergen en Zwolle.

Gemeente Assen

De inzending van Assen viel op vanwege de diversiteit aan projecten die de gemeente faciliteert. De Drentse gemeente van middelgrote omvang legt in beleid de prioriteit op de verbinding van cultuur met het maatschappelijke domein en brengt mooie ambities in de praktijk ook tot uiting. De inwoners van Assen worden actief betrokken in wijken, zowel om initiatieven aan te dragen als om te participeren als deelnemer. Hieronder vallen ook minder zichtbare doelgroepen als ouderen, vluchtelingen en mensen met een geestelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt Podium Zuidhaeghe voor een ‘cultureel hart’ in de gemeente, door ruimte te bieden voor amateur- en professionele kunstinitiatieven. Met laagdrempelige programmering binnen en buiten de muren van het podium is het zichtbaar voor alle inwoners van Assen, en is het een culturele spilfunctie in de gemeente.

Wim Hillenaar, juryvoorzitter: “Assen weet met relatief weinig middelen, opvallend veel tot stand te brengen. Er is een goede samenwerking zichtbaar tussen gemeente en culturele instellingen.”