Velen gingen direct over tot actie en schreven een woord op onze welbekende roze loper. Verbinding, ontwikkeling, inspiratie en creativiteit werden opvallend vaak genoemd. 

Als dank kregen de schrijvers een kunstwerkje van Marc Barendse of Henk de Bont. Zij tekenden ter plekke stapels werk en toonden daarmee direct het plezier van kunstbeoefening. 

Het resultaat? Veel mooie gesprekken over het belang van kunst in de samenleving en een loper vol inspirerende woorden. Dank!

Wat schreven de gemeente bestuurders: 
Verbindend – verwondering – spiegelbeeld v.d. maatschappij – onmisbaar – geeft verbondenheid – iktoon hart voor de (publieke) ‘zaak’ – alles op zijn kop – ontspanning – optimaal genieten ‘oor-oog-neus-hart’ – plezier – expressie – reflectie – inspiratie – meedoen in de maatschappij – de toekomst voor elk kind – leefbaarheid – geluk – creatief ontwikkeling – integriteit – verrijkend – we doen ons best – toon zet de toon – sociale gemeente – geluk – samenbindend – vrijheid van cultuur – talent – herkenbaarheid – respect voor elkaar – originaliteit – samenhang – confronterend – energie – omdat kunst veilige weg is voor emotie – betrokkenheid – der zit muziek in – participatie – begin op school – veelsoortigheid – creativiteit in samenleving – toekomt – verfrissend – benutten – perpectiefwisseling – uit evenwicht – trots – beeldentuin – beeldkracht.nl – zin – kunst = echte waarde – inleven – resultaat – lef – mooi – boeiend – brengt mensen bij elkaar – de pit – ontwikkeling van kinderen – hele dorp – symphonie-toren van walfridus – ook voor laag inkomen – lekker doen – grappig – zwoel – laat duizenden bloemen bloeien – ruimte – ku(n)st – leven als amateurs is de kunst – zeer belangrijk – als zuurstof – creatief ondernemen – 1 + 1 = 3 – laagdrempelige buitenkunst