Voer mee campagne in jouw gemeente! Word campagnecoördinator voor je eigen gemeente richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ondersteunt je met een training, helpdesk en praktische informatie.

Meer informatie