Veel mensen ervaren nog steeds een drempel om mee te doen vanwege hun beperking of chronische ziekte,” aldus Illya Soffer, directeur van Ieder(in). Ieder(in) vindt het belangrijk dat de toegankelijkheid van het cultureel aanbod wordt vergroot voor mensen met een beperking of chronische ziekte, en zoekt daarin samenwerking met organisaties die dezelfde belangen nastreven, zoals iktoon.

Steeds meer culturele en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor mensen met een chronische ziekte of beperking door workshops en open repetities tot voorstellingen en kunstmarkten te organiseren. Door culturele en creatieve activiteiten zo dichtbij mogelijk te brengen en het toegankelijk te maken, kan iedereen in de vrije tijd genieten en positieve ervaringen opdoen. Illya: “Mooi dat iktoon bijzondere aandacht heeft voor inclusie en toegankelijkheid en daar meer verandering in wil brengen. Ik gun iedereen dat plezier in het leven.”