De BNG Bank Cultuurparticipatieprijs heeft als doel om andere gemeenten, organisaties en initiatieven te inspireren tot nieuwe vormen en impulsen voor cultuurparticipatie. De prijs wordt voor het eerst uitgereikt in juni 2018, tijdens de derde editie van iktoon. De procedure en criteria om mee te doen worden in september gecommuniceerd.