“Kunst en cultuur zijn een krachtig middel om in te zetten.” Marian Geling, landelijk projectleider van Stichting Prokkel legt verder uit: “Het creëren van ontmoeting en verbinding kan op een laagdrempelige manier door middel van het inzetten van culturele activiteiten. Door samen iets te doen, leer je elkaar beter kennen en vallen de verschillen weg.”

Iktoon is blij met de nieuwe samenwerking met Stichting Prokkel. Het ontsluiten van allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur zorgt voor wederzijdse interesse en begrip voor elkaar. Mensen die nu nog langs de kant staan vanwege bijvoorbeeld hun beperking, kunnen kennis maken met de diversiteit van amateurkunst. Als partners kunnen we dat extra duwtje geven en elkaar versterken om die ontmoetingen te creëren. En daarmee het sociale aspect van amateurkunst zichtbaar te maken.

Tijdens de bijeenkomst van iktoon-inspiratiedag op 28 januari heeft Stichting Prokkel een workshop ‘Dialoog in Kleur’ gegeven. Duo’s bestaande uit mensen met en zonder verstandelijke beperking hebben samen een schilderij gemaakt. Zij zijn met elkaar op zoek gegaan naar wat ze beiden mooi vinden. Dat heeft geleid tot zinvolle gesprekken. en tot mooie schilderijen. In totaal hebben maar liefst 60 mensen meegedaan aan deze workshops. De workshoprondes zijn gemiddeld met rapportcijfer 9 beoordeeld.

Dialoog in Kleur is een mooie manier om verbindingen tot stand te brengen. Dit geldt niet alleen tussen mensen met én zonder verstandelijke beperking, maar ook de verbinding tussen jongeren en ouderen, mensen met verschillende culturele achtergronden. Kortom, tussen mensen die elkaars paden in het dagelijks leven niet snel kruisen.

In de toonkit van iktoon staat een beknopt draaiboek met daarover meer informatie over de werkwijze. De Prokkelweek is van maandag 8 tot en met zaterdag 13 juni. We hopen dat er veel Dialogen in Kleur plaatsvinden. Heb je een workshop georganiseerd, laat het ons dan weten via info@iktoon.nl!

Meer informatie en aanmelden van je activiteit kan via www.prokkel.nl.