Meld je nu hier aan. Je wordt verzocht het formulier in het Engels in te vullen.
Je kunt hier meer informatie en voorwaarden vinden.

WAT? Amateo reikt een Award uit aan een uitzonderlijk amateurkunst- of cultuurparticipatieproject.

WIE? Alle Europese project kunnen zich tot 15 februari aanmelden.

WANNEER? De Award wordt uitgereikt tijdens de Sloveense Week van de Amateurkunst in Ljubljana op 10 mei 2018.

HOE? Een onafhankelijke jury kiest uit alle inzendingen 5 genomineerden. Hieruit wordt een winnaar gekozen.

Als je vragen hebt, of hulp wilt bij het aanmelden dan kun je contact opnemen met Piet Roorda, specialist cultuurparticipatie van het LKCA, pietroorda@lkca.nl, 030 7115131