Partners

Als partner van iktoon draag je bij aan het vergroten van de waardering van amateurkunst en het verhogen van de zichtbaarheid van inclusieve cultuurparticipatie. Gemiddeld komen we 2 keer per jaar bij elkaar om samen de koers voor de campagne te bepalen. Daarmee heeft iedereen een stem over de invulling en uitvoering.

Alle partners dragen op eigen wijze en naar eigen kracht bij aan de campagne:

  • Het verspreiden van de boodschap en acties van iktoon via websites, social media en nieuwsbrieven
  • Activeren van de eigen achterban
  • Organiseren van activiteiten tijdens iktoon
  • Delen van kennis en netwerk

Spreekt het verhaal van iktoon jouw aan en wil je partner worden? Stuur dan een e-mail naar info@iktoon.nl

Kunst en cultuur van en voor iedereen

Met de campagne iktoon willen we cultuur voor iedereen zichtbaar en toegankelijk maken, want cultuur is van en voor ons allemaal. Ongeacht je herkomst, beperking, sociaaleconomische status en vorm waarin je het doet. Iktoon biedt een podium aan amateurkunstenaars: de mensen die we kennen als buurvrouw, postbezorger of manager, maar ook als vlogger, drummer of toneelspeler. We maken hen zichtbaar om anderen te inspireren en te stimuleren om ook mee te doen. In de campagnemaand juni tonen amateurkunstenaars hun uiteenlopende kunstdisciplines en activeren ze buurtgenoten om mee te doen: van dichten, zingen in koren en beeldhouwen tot en met rappen, stand up comedy en dansen.

Iktoon is de campagne van Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Samen met partners, gemeenten, provincies, culturele en maatschappelijke organisaties werken we aan het vergroten van de waardering van amateurkunst en de zichtbaarheid van inclusieve cultuurparticipatie.