Den Haag

De gemeente Den Haag vindt actieve cultuurparticipatie van belang voor de zelfontplooiing van mensen, maar via verenigingen en lossere verbanden ook voor het sociale weefsel in de stad. De amateurkunstbeoefening is ook van groot belang voor de professionele kunstensector, voor een groter publieksbereik en – in het geval van jongere amateurkunstenaars – als reservoir van potentieel talent. In Den Haag wordt zowel op stedelijk- als stadsdeelniveau stevig ingezet op actieve cultuurparticipatie: stedelijk via de inzet van CultuurSchakel en op stadsdeelniveau via de inzet van de cultuurankers.

Support your locals! See you on People Stage Parkpop?!

CultuurSchakel
CultuurSchakel is dé organisatie in Den Haag die zich inzet om deelname aan kunst en cultuur te stimuleren. CultuurSchakel heeft een stedelijke functie, richt zich op actieve cultuurparticipatie (amateurkunst) in al zijn diversiteit, biedt ondersteuning aan deze groepen, brengt vraag en aanbod bij elkaar en heeft een taak om de subsidieregeling Amateurkunstenaars uit te voeren. Cultuurschakel geeft jaarlijks veel aandacht aan de landelijke campagne Iktoon. Vanaf 2017 heeft CultuurSchakel de keuze gemaakt om videoportretten en interviews te maken van Haagse aanbieders en hiermee de amateurkunsten in Den Haag in haar volle breedte zichtbaar te maken.

People Stage op Parkpop
Elk jaar eind juni vind het grootste openluchtfestival van Europa plaats: Parkpop. Naast het grote podium is er het Haags cultuurveld met People Stage, waarvoor talentvolle Hagenaars een podiumplek kunnen bemachtigen. Het Haagse cultuurveld is bedacht om naast het (inter)nationale karakter van Parkpop, aan te sluiten bij de Haagse burgers. Het Haagse Veld voorziet totaal in een actieve participatie van ca. 1.000 mensen en een publieksbereik van ca. 200.000 mensen. Het People Stage Parkpop laat zien hoe de inzet op actieve cultuurparticipatie vanuit de stadsdelen en stadsbrede samenwerking (amateur)kunstenaars van jong tot oud uit heel Den Haag, van Laak tot Scheveningen de mogelijk geeft om op te treden op het grootste openluchtfestival van Europa.

Cultuurankers
Sinds 2013 heeft elk stadsdeel in Den Haag een cultuuranker. Een theater, museum of bibliotheek die programmeert en activiteiten organiseert afgestemd op het stadsdeel en haar bewoners. Vaak is er een combinatie van verschillende disciplines en werken amateurkunstenaars samen met professionals. De acht cultuurankers richten zich nadrukkelijk op de actieve cultuurparticipatie binnen het eigen stadsdeel en hebben binnen de culturele infrastructuur een cruciale functie voor het bereiken van een breed publiek. Vanuit de stadsdelen signaleren de cultuurankers trends, waarmee zij CultuurSchakel voeden. CultuurSchakel kan daarmee haar functie als service- en expertisecentrum optimaal uitvoeren. Daarmee biedt ze omgekeerd weer ondersteuning aan de cultuurankers bij de uitvoering van hun taken.