Aanmelden 

Het doel van de BNG Cultuurparticipatieprijs is om goede voorbeelden te delen en in de spotlights te zetten van gemeenten die zich onderscheiden met concrete projecten, organisaties of initiatieven op het gebied van cultuurparticipatie die aansluiten bij hun beleid, en daardoor andere gemeenten, organisaties en initiatieven te inspireren tot nieuwe vormen en impulsen voor cultuurparticipatie.

Van de winnende gemeente en de organisaties, projecten of initiatieven wordt een korte filmimpressie gemaakt. De gemeente krijgt het predicaat Beste Cultuurparticipatiegemeente van Nederland en € 15.000 die ten goede moet komen aan de cultuurparticipatie in de gemeente.

Criteria voor de prijs:
De BNG Cultuurparticipatieprijs wordt uitgereikt aan een gemeente die in beleid en praktijk organisaties, projecten of initiatieven stimuleert of ondersteunt die op het gebied van cultuurparticipatie een bijzondere of stimulerende rol vervullen in de lokale omgeving. Dat kan op verschillende manieren.

Bijvoorbeeld: de organisatie, het project of initiatief:
– zorgt ervoor dat kunstbeoefening/cultuurparticipatie en het plezier zichtbaar zijn in de lokale omgeving
– bereikt nieuwe en meer diverse doelgroepen als deelnemer of publiek
– stimuleert innovatieve vormen van kunstbeoefening of vormen die in het algemeen minder zichtbaar zijn
– legt verbindingen of werkt samen met andere organisaties en initiatieven binnen en/of buiten de cultuur
– draagt bij aan de creatieve ontwikkeling van mensen en aan de leefbaarheid in de omgeving
– draagt bij aan andere waardevolle doelstellingen voor de gemeente.

Deze criteria hebben de bedoeling om richting te geven niet om uitsluitend te zijn. Kernvraag is hoe de organisaties, projecten of initiatieven een positieve impact hebben op de (amateur)kunstbeoefening in de gemeente en de doorwerking daarvan op de lokale omgeving en hoe dit samenhangt met het beleid met de gemeente.