winnaar

Assen

De jury over gemeente Assen: De inzending van Assen viel op vanwege de diversiteit aan projecten en doelstellingen die daarmee zijn beoogd en bereikt. De inwoners van Assen worden actief betrokken in wijken, zowel om initiatieven aan te dragen als om te participeren als deelnemer. Hieronder vallen ook minder zichtbare doelgroepen als ouderen, vluchtelingen en mensen met een geestelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt Podium Zuidhaeghe voor een ‘cultureel hart’ in de gemeente, door ruimte te bieden voor amateur- en professionele kunstinitiatieven. Het is een culturele spilfunctie binnen de gemeente. Met laagdrempelige programmering binnen en buiten de muren van het podium is het zichtbaar voor alle inwoners van Assen.

Voor de creatieve ideeën en de uitvoering zijn we afhankelijk van onze instellingen en burgers. En dat werkt!

Inzending van Assen
Ons streven is om de kracht van cultuur als middel samen met de culturele partners nog beter te benutten. Voortbouwend op de bestaande basis nemen we het uitgangspunt dat cultuur meer verbonden wordt met andere maatschappelijke terreinen. Zo kan cultuur een middel zijn om doelen te bereiken op het gebied van economie, participatie en educatie en omgekeerd kunnen economie, participatie en educatie bijdragen aan een bloeiend cultureel klimaat. Door de komende jaren te werken met een cultuuragenda zorgen we voor omstandigheden waarin deze wisselwerking verder tot wasdom kan komen. Als gemeente hebben we een hele goede verhouding met onze culturele partijen, waarbij wij de rol van verbinder, facilitator, regisseur en subsidiënt vervullen. Voor de creatieve ideeën en de uitvoering zijn we afhankelijk van onze instellingen en burgers. En dat werkt!

Podium Zuidhaege
Podium Zuidhaege is het resultaat van de samenvoeging van een aantal organisaties op het gebied van kunst en cultuur in één gebouw, onder een nieuwe stichting. Opdracht aan de stichting is het vormen van een laagdrempelig, bruisend en inspirerend podium voor amateurkunst en cultuur voor de hele stad, grotendeels gesubsidieerd door de gemeente. Inmiddels maken ruim 150 organisaties en docenten op het gebied van kunst en cultuur gebruik van de lokalen en zalen van Podium Zuidhaege, worden er per jaar zo’n 190 voorstellingen en concerten gegeven en zijn er per seizoen ongeveer 16 verschillende exposities te bewonderen. In tweeënhalf jaar tijd bruist het als nooit tevoren in Podium Zuidhaege, mede dankzij de ondersteuning van de Gemeente Assen.

… in de Tuin
Uit de samenwerking tussen de Gemeente Assen en de culturele partners, verzameld in Cultureel Hart Assen, is het project ‘… in de Tuin’ ontstaan. In de in het centrum van Assen gelegen Gouverneurstuin worden de hele zomer van 2018 activiteiten georganiseerd, om het enigszins verloederde park terug te geven aan de bevolking en te veranderen in een ontmoetingsplek voor alle Assenaren. De activiteiten worden beurtelings georganiseerd door de leden van het Cultureel Hart in samenwerking met Stichting Phusis, die de horeca voor haar rekening neemt. Deze stichting werkt met mensen met een geestelijke beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Het podium wordt bevolkt door zowel amateur- als professionele artiesten en de activiteiten lopen uiteen van sport, spel en beweging tot dans, muziek en (vertel)theater.

Roodpaleis op zolder
Een ander geslaagde cultuurparticipatieproject in Assen is het door de gemeente zowel vanuit cultuur als het sociaal domein gesubsidieerde community art project “Roodpaleis op zolder”, waarin mensen in een kwetsbare positie in een kort tijdbestek toewerken naar een performance die iets wezenlijks uitdrukt over hun leven. Eén van de voorstellingen was met Eritrese vluchtelingen, in samenwerking met Vluchtelingenwerk.