Mat Meijs, secretaris BNG Cultuurfonds: “Cultuur deel je: actief deelnemen aan kunst en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling en zingeving van mensen en aan een sociale samenleving. Al die amateurkunstenaars zorgen voor verbinding, verrijking en leefbaarheid in hun gemeente. Met deze prijs willen wij dit stimuleren”.

Uit de vijf genomineerden wordt tijdens de iktoon-maand op 28 juni door de jury een winnaar gekozen. Deze ontvangt €15.000,- die ten goede moet komen aan de cultuurparticipatie in de gemeente. De winnaar mag zichzelf daarnaast een jaar lang Beste Cultuurparticipatie Gemeente van Nederland noemen. 

Genomineerden
De verscheidenheid van inzendingen was volgens de jury verrassend groot; uit bijna elke provincie zijn verschillende projecten aangedragen, van grote tot kleine gemeenten. Van de 70 inzendingen sprongen er vijf gemeenten voor de jury uit. De daarin aangedragen projecten waren opvallend, hadden een logische samenhang met het beleid en de impact op de omgeving was duidelijk zichtbaar. 

Lees meer over: Assen – Lisse – Meierijstad – Steenbergen – Zwolle

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een landelijke bijeenkomst voor beleidsmakers en bestuurders van gemeenten, over een inclusieve aanpak voor cultuureducatie en cultuurparticipatie, georganiseerd door het LKCA en de Boekmanstichting.

Locatie en tijd: 
Donderdag 28 juni, 16.00 – 18.00 uur
Het Huis, Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht
Het station Utrecht CS is op loopafstand (ongeveer 10 minuten)

Belangstellenden zijn van harte welkom. Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier via deze link. Daar is ook meer informatie over de bijeenkomst te vinden.